Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Dąbie Sp. z o.o. w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski

W ramach projektu zakupiono 27 sztuk autobusów marki Solaris, w tym 23 sztuki autobusów przegubowych.

Dzięki zakupowi nowoczesnego taboru autobusowego polepszyła się niewątpliwie jakość świadczonych usług przewozowych. W autobusach zastosowano rozwiązania przyjazne dla osób niepełnosprawnych czy matek z dziećmi: niska podłoga na całej długości autobusu, brak stopni w drzwiach wejściowych, przechył boczny autobusu na przystankach, miejsce przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego, odchylana na zewnątrz rampa dla wózka inwalidzkiego (przy drugich drzwiach wejściowych). Autobusy wyposażone są ponadto w wewnętrzny wyświetlacz informacyjny, system głosowy emitujący zapowiedzi przystanków, zewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne, specjalne oznakowanie nr linii.

Poprawa warunków podróżowania i funkcjonalności komunikacji autobusowej w Szczecinie przyczynia się do zwiększenie mobilności mieszkańców i spójności komunikacyjnej Gminy Miasto Szczecin i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Natomiast spełniane przez zakupione pojazdy normy emisji zanieczyszczeń EEV odpowiadają standardom środowiskowym, co skutkuje obniżeniem poziomu emisji spalin do środowiska naturalnego. Innymi słowy dzięki częściowej wymianie starego taboru autobusowego został zmniejszony negatywny wpływ emisji spalin i zanieczyszczeń na środowisko. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
25 137 207.79
Wydatki kwalifikowalne: 
21 599 052.34
Dofinansowanie: 
18 359 194.48
w tym UE: 
18 359 194.48
Wkład własny: 
3 239 857.86
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.04.00-32-006/10
Nazwa beneficjenta: 
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-784