Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski
Wartość ogółem: 
14 224 530.00
Wydatki kwalifikowalne: 
11 553 768.84
Dofinansowanie: 
9 820 703.51
w tym UE: 
9 820 703.51
Wkład własny: 
1 733 065.33
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.04.00-32-008/10
Nazwa beneficjenta: 
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010