Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury

Nazwa beneficjenta: 
Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 030 492.51
Wydatki kwalifikowalne: 
1 544 903.74
Dofinansowanie: 
617 961.49
w tym UE: 
617 961.49
Wkład własny: 
926 942.25
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.6. Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.6.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.06.01-32-002/11
Nazwa beneficjenta: 
Stargardzkie Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110