Rozbudowa miejskiej przystani żeglarskiej w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 700 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 700 000.00
Dofinansowanie: 
1 350 000.00
w tym UE: 
1 350 000.00
Wkład własny: 
1 350 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.6. Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.6.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.06.01-32-027/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu