Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 500 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 495 000.00
Dofinansowanie: 
998 000.00
w tym UE: 
998 000.00
Wkład własny: 
1 497 000.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.6. Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.6.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.06.01-32-028/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu