Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Akademia Morska w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Celem projektu była budowa specjalistycznej pracowni dydaktycznej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie oraz poprawa jakości kształcenia.
 
Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych zlokalizowane jest na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie i obejmuje  trzy pomieszczeniach  o łącznej powierzchni 152,4 m2.
 
Symulator jest używany w zajęciach dydaktycznych dla studentów II roku o specjalności transport morski. Przedmiotem prowadzonych ćwiczeń jest eksploatacja zbiornikowców i gazowców oraz przewozy morskie. Podczas zajęć studenci poznają wszystkie procesy eksploatacyjne, jakie zachodzą podczas za- i wyładunku na zbiornikowcu. Ich zadaniem jest zaplanowanie załadunku, transport ładunku a następnie wyładunek w ściśle określonych warunkach oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi na terminalach i statkach przewożących ładunki płynne. Dzięki symulatorowi studenci zapoznają się również z systemami statkowymi a w szczególności z urządzeniami oraz procedurami dotyczącymi przeładunku.
 
Studenci szkolący się na symulatorach  zostaną w przyszłości członkami załóg tankowców LNG odpowiedzialnych za bezpieczne operacje ładunkowe,  znajdą się wśród  kadry zarządzającej w zakresie głównych operacji zachodzących w trakcie transportu produktów LNG a także zostaną personelem tankowca i oficerami.
 
Jest to trzeci w Europie tego typu symulator a rozwiązania technologiczne zastosowane przy realizacji projektu promują na polskim rynku najlepsze  i sprawdzone rozwiązania technologiczne.

Wartość ogółem: 
5 768 155.51
Wydatki kwalifikowalne: 
5 768 155.51
Dofinansowanie: 
2 883 638.59
w tym UE: 
2 883 638.59
Wkład własny: 
2 884 516.92
% dofinansowania: 
49.99
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.1. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.01-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Akademia Morska w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-500

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu