Przebudowa budynku infrastruktury edukacyjnej PWSZ w Wałczu

Nazwa beneficjenta: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz - miasto
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

W ramach projektu odremontowano budynek dydaktyczny nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 99
w którym do celów dydaktycznych dostosowano II piętro i poddasze budynku, a pozostałe kondygnacje zyskały wyższy standard. Zaprojektowano  26 sal wykładowych, laboratoria, pracownie oraz pokoje wykładowców, magazyny i sanitariaty w całości przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie piwnic znajdują się szatnie, magazyny i pomieszczenia techniczne. W części szczytowej budynku dobudowano szyb windowy z wiatrołapem, w którym zamontowano dźwig osobowy. Dźwig dostępny z zewnątrz łączy wszystkie poziomy budynku dzięki czemu dostęp do wszystkich kondygnacji budynku mają  osoby niepełnosprawne.
 
Realizacja inwestycji oraz pomoc finansowa z Urzędu Miasta Wałcz pozwoliła na uruchomienie
i wyposażenie laboratorium fizyki, materiałoznawstwa, metrologii  oraz pracowni anatomii, automatyzacji procesów technologicznych. Ponadto większość pomieszczeń dydaktycznych wyposażono w zamontowane na stałe projektory i ekrany.
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu powstała 1 lipca 2004 roku. Od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu wałeckiego i okolic, dla których jest to doskonała możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym bez konieczności dojazdów do oddalonych znacznie od Wałcza ośrodków miejskich tj. Szczecin, Poznań, Bydgoszcz.
 
Studenci PWSZ mogą kształcić się w jednym z czterech instytutów funkcjonujących na uczelni. Są to: Instytut Ekonomiczny, Instytut Humanistyczny, Instytut Kultury Fizycznej oraz Instytut Politechniczny.

Wartość ogółem: 
2 904 071.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 547 691.76
Dofinansowanie: 
1 273 845.88
w tym UE: 
1 273 845.88
Wkład własny: 
1 273 845.88
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.1. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.01-32-002/09
Nazwa beneficjenta: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Miejscowość: 
Wałcz
Kod pocztowy: 
78-600