Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Rozbudowa budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie pozwoliła na uzyskanie powierzchni wykładowych i ćwiczeniowych odpowiadającej wysokim standardom. Dzięki realizacji inwestycji wybudowano 5 nowych pracowni dydaktycznych o łącznej powierzchni ponad 350 m2, przystosowano infrastrukturę dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu zamontowano dźwig osobowy, który umożliwia osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po wszystkich kondygnacjach szkoły. Do celów dydaktycznych zakupiono również 40 szt. komputerów.
 
Na parterze i I piętrze nowego budynku mieszczą się sale wykładowe  dla 136 osób każda, z których studenci korzystają podczas obron prac magisterskich, spotkań kół naukowych, konferencji natomiast na II piętrze znajdują się 3 sale gotowe pomieścić do 50 osób każda.
 
Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesne meble i sprzęt ćwiczeniowy a dla zapewnienia bezpieczeństwa - w całym obiekcie zamontowano instalację alarmową, telewizję dozorową wraz z niezbędnym okablowanie i sprzętem monitorującym.
 
Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła sprawne funkcjonowanie i rozwój uczelni.
 
Obecnie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i  podyplomowych kształci się ponad 3 tysiące osób na kierunkach: pedagogika, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia
i praca socjalna.

Wartość ogółem: 
2 611 380.44
Wydatki kwalifikowalne: 
2 572 034.60
Dofinansowanie: 
1 286 017.30
w tym UE: 
1 286 017.30
Wkład własny: 
1 286 017.30
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.1. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.01-32-003/09
Nazwa beneficjenta: 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-952

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu