Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Wałecki

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz - miasto
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty
Wartość ogółem: 
1 372 435.75
Wydatki kwalifikowalne: 
1 240 423.25
Dofinansowanie: 
619 026.20
w tym UE: 
619 026.20
Wkład własny: 
621 397.05
% dofinansowania: 
49.90
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-005/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Wałecki
Miejscowość: 
Wałcz
Kod pocztowy: 
78-600