Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Stargardzki

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty

Celem projektu była przebudowa i wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół o profilu technicznym co bezpośrednio przełożyło się na poprawę jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym i wzmocnienie konkurencyjności województwa. Jednocześnie promowany jest model społeczeństwa rozwijającego swój potencjał intelektualny poprzez ułatwienie dostępu do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym.
 
W ramach przebudowy i modernizacji budynku wykonano m. in. następujące prace:
-rozbiórkę istniejących drewnianych elementów konstrukcji dachu i wykonanie dachu w konstrukcji stalowej,
-wyrównanie wysokości ścian zewnętrznych budynku,
-rozbiórkę wewnętrznej ściany działowej oraz odtworzenie jej zgodnie z projektem,
-wykonanie schodów na piętro zabezpieczonych balustradami,
-nawiązanie formą i proporcjami otworów okiennych do stolarki okiennej w użytkowej części budynku,
-wykonanie izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej budynku.
 
Część budynku, która objęta została dofinansowaniem dotychczas była nieużytkowana, po przeprowadzeniu inwestycji pełni funkcję warsztatów szkolnych obróbki drewna.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 899 266.05
Wydatki kwalifikowalne: 
1 887 805.13
Dofinansowanie: 
943 902.56
w tym UE: 
943 902.56
Wkład własny: 
943 902.57
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-006/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Stargardzki
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Reportaż

Śladami projektów Unijnych - przystanek Stargard Szczeciński

Autor: Marika Piskor

Dotacje unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Są one zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.

Tytuł projektu:
Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej