Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołbaskowo

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
13 393 547.65
Wydatki kwalifikowalne: 
13 334 430.38
Dofinansowanie: 
2 726 336.00
w tym UE: 
2 726 336.00
Wkład własny: 
10 608 094.38
% dofinansowania: 
20.45
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-006/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołbaskowo
Miejscowość: 
Kołbaskowo
Kod pocztowy: 
72-001