Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP nr 1 w Barlinku, ZSP nr 2 w Barlinku i ZSP nr 3 w Myśliborzu

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Myśliborski

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Myślibórz
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 162 553.69
Wydatki kwalifikowalne: 
1 108 211.85
Dofinansowanie: 
554 105.92
w tym UE: 
554 105.92
Wkład własny: 
554 105.93
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-012/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Myśliborski
Miejscowość: 
Myślibórz
Kod pocztowy: 
74-300