Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Goleniów

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
79 Pozostała infrastruktura społeczna

Boisko sportowe przy ul. Sportowej w Goleniowie to pełnowymiarowy obiekt na którym zarówno młodzi jak i dorośli sympatycy piłki nożnej rozwijają swoje umiejętności. Całkowita powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych wynosi ponad 7 tys. m2, gdzie płyta boiska sportowego pokryta trawą syntetyczną posiada wymiary zewnętrzne 104 m x 68 m. Boisko wyposażone jest w 2 bramki do piłki nożnej, za którymi ustawione są 5 metrowej wysokości „piłkochwyty” zapobiegające wypadnięciu piłki poza obiekt. Wokół boiska zastosowano betonowe obrzeże płyty boiska dzięki czemu płyta boiska jest zabezpieczona przed zniszczeniem. Komfortową grę również po zmroku zapewnia bardzo dobre oświetlenie. Boisko posiada również ochronę przeciwporażeniową.
 
Dzięki realizacji inwestycji z obiektu rocznie korzysta prawie 50 tysięcy osób w tym również osoby niepełnosprawne. Trenują tu zawodowe kluby sportowe a także amatorzy w tym dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej nr 4 z klasami integracyjnymi oraz Gimnazjum Publiczne nr 2.  

Wartość ogółem: 
1 456 224.11
Wydatki kwalifikowalne: 
1 444 412.48
Dofinansowanie: 
722 206.24
w tym UE: 
722 206.24
Wkład własny: 
722 206.24
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.2. Infrastruktura sportowa
Numer wniosku: 
RPZP.07.02.00-32-004/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Goleniów
Miejscowość: 
Goleniów
Kod pocztowy: 
72-100