Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA II 2007-2013

Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto

Powiat wałecki:

Wałcz - miasto
Kategoria interwencji: 
79 Pozostała infrastruktura społeczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 207 418.92
Wydatki kwalifikowalne: 
6 808 587.55
Dofinansowanie: 
3 404 293.77
w tym UE: 
3 404 293.77
Wkład własny: 
3 404 293.78
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.2. Infrastruktura sportowa
Numer wniosku: 
RPZP.07.02.00-32-017/09
Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-360