Budowa boiska sportowego w Darłowie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Darłowo - miasto
Kategoria interwencji: 
79 Pozostała infrastruktura społeczna

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Darłowo pn. Budowa boiska sportowego w Darłowie polegał na budowie boiska do piłki nożnej o wymiarach 68/105m z opaskami (po krótszej krawędzi 3m, po dłuższej 2m) o nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego zdegradowanego boiska piłkarskiego z trawy naturalnej.
 
W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:
-podbudowa pod nowa nawierzchnię;
-ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej;
-drenaż boiska do piłki nożnej;
-odwodnienie korytkami muldowymi;
-wykonanie chodników z obrzeżami betonowymi;
-zagospodarowanie terenu przy nawierzchni boiska zielenią niską;
-budowa ogrodzenia;
-budowa piłkochwytów;
-budowa barierek;
-budowa oświetlenia boiska piłkarskiego oraz przesunięcie istniejących słupów oświetlenia boiska wielofunkcyjnego;
-zakup wyposażenia sportowego i rekreacyjnego.
 
Teren został również zaopatrzony w niezbędne elementy zagospodarowania takie jak dojścia i dojazdy utwardzone, ogrodzenie, brama wjazdowa, furty oraz infrastruktura techniczna związana z oświetleniem boiska.
 
Głównym celem projektu było podniesienie jakości i rozwój bazy sportowej w Darłowie, podniesienie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców oraz promocja zdrowego stylu życia.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 324 156.84
Wydatki kwalifikowalne: 
2 211 654.60
Dofinansowanie: 
1 105 827.29
w tym UE: 
1 105 827.29
Wkład własny: 
1 105 827.31
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.2. Infrastruktura sportowa
Numer wniosku: 
RPZP.07.02.00-32-021/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo
Miejscowość: 
Darłowo
Kod pocztowy: 
76-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu