Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii podjęło decyzję o budowie obiektu Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, który przyczyni się do zwiększenia jakości usług medycznych i poprawy komfortu pacjentów. Nowy obiekt zlokalizowany został wzdłuż ulicy Rolnej, w sąsiedztwie budynku administracyjnego szpitala. Obiekt zaprojektowano, jako trzykondygnacyjny w części głównej obiektu, częściowo podpiwniczony.
 
W budynku zlokalizowane zostały:
1. W piwnicy: pomieszczenia techniczne i magazynowe, część pomieszczeń apteki szpitalnej, szatnie.
2. Na parterze: poradnie przychodni przyszpitalnej (chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej, dermatologii onkologicznej, ginekologii i profilaktyki chorób piersi), apteka szpitalna, pracownia histopatologii, laboratorium analityczne, pracownia diagnostyki obrazowej, izba przyjęć stacjonarnego Oddziału Onkologii Klinicznej.
3. Na I piętrze: Oddział Onkologii Klinicznej:
• dzienny - 20 łóżek,
• stacjonarny - 25 łóżek.
4. Na II piętrze: stacjonarny Oddział Onkologii Klinicznej - 35 łóżek.
 
Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi:
• poradnia przychodni przyszpitalnej - 1 200m2,
• pracownia diagnostyki obrazowej - 500m2,
• laboratorium szpitala - 415m2,
• pracownia histopatologii - 455m2.
 
Podstawowym i strategicznym celem projektu była poprawa jakości usług Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, zwiększenie i ułatwienie dostępu do diagnostyki i terapii nowotworów piersi na terenie województwa przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik diagnostycznych oraz ich leczenie w zgodzie ze standardami europejskimi.
 
Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyniło się również do wzmocnienia funkcjonowania ZCO, jako ośrodka diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego, zapewniającego specjalistyczną opiekę medyczną ambulatoryjną i stacjonarną. Inwestycja przyniosła odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu. Powstały obiekt spełnia warunek infrastruktury ogólnodostępnej, tzn. takiej, do której dostęp mają wszystkie osoby ubezpieczone w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
45 768 967.25
Wydatki kwalifikowalne: 
43 493 457.72
Dofinansowanie: 
23 855 567.35
w tym UE: 
23 855 567.35
Wkład własny: 
19 637 890.37
% dofinansowania: 
54.85
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.01-32-002/09
Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-730