Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji Pawilonu 2B - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia

W wyniku realizacji projektu powstało specjalistyczne centrum opieki nad matka i dzieckiem. Inwestycja wykorzystała istniejącą juz infrastrukturę (pawilon 2B), która po przebudowie została wyposażona w sprzęt specjalistyczny. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa oraz środowiskowych zagospodarowany został teren wokół pawilonu, zniszczony w trakcie robót ziemnych i budowlanych.
 
Pawilon położniczo–ginekologiczny (którego przebudowa objęta została projektem) wybudowany został w latach 1997 – 2001. Był to wolno stojący budynek, w części dwu i w części trzy kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Obiekt przed przebudową był w stanie surowym zamkniętym, ocieplony, połączony łącznikiem w poziomie piwnicy i parteru z sąsiednimi pawilonami szpitalnymi.
 
Dzięki dofinansowaniu pawilon 2B został dokończony z przeznaczeniem na działalność medyczną. Został on zatem przeprojektowany dla potrzeb oddziału ginekologii i położnictwa, poradni przyszpitalnych oraz zespołu pomieszczeń diagnostyki obrazowej:
 
- Izby Przyjęć Położniczo – Ginekologicznej;
- Oddziału Położnictwa w tym położnictwa w systemie rooming-in (łóżka dla matki i dziecka w salach jedno i dwułóżkowych), patologia ciąży, sale przedporodowe, sale porodowe;
- Poradni położniczo – ginekologicznych;
- Oddziału Noworodków;
- Poradni neonatologicznej;
- Poradni Laktacyjnej;
- Oddziału Ginekologii;
- Bloku operacyjnego;
- Pracowni diagnostyki obrazowej.
 
Przebudowany obiekt szpitalny dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
37 786 982.31
Wydatki kwalifikowalne: 
37 783 322.31
Dofinansowanie: 
21 395 512.00
w tym UE: 
21 395 512.00
Wkład własny: 
16 387 810.31
% dofinansowania: 
56.63
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.01-32-003/09
Nazwa beneficjenta: 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-780

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Aneta Prasał

Mamy się gdzie leczyć

Z życia projektu