Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Nazwa beneficjenta: 
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Przedmiotowa inwestycja, polegała na budowie nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowie i remoncie istniejącego budynku.
 
Rozwiązania funkcjonalne:
- Budynek Wielosalowego zespołu operacyjnego (WZO) - powierzchnia użytkowa - ok. 4 975 m2, kubatura - ok. 14 599 m2
 
Nowy blok operacyjny został zlokalizowany w nowym obiekcie w centralnej części szpitala, jako budynek samodzielny, wolnostojący, trójkondygnacyjny. Obiekt podpiwniczony, na poziomie 1 i 2 piętra pomieścił 8 sal operacyjnych. Na poziomie parteru bezpośrednio pod blokiem zaprojektowano centralną sterylizatornię oraz oddział neurochirurgii. W piwnicy przewidziano pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze. W obiekcie powstały dwie klatki schodowe oraz cztery szyby windowe. Obiekt zaprojektowano jako w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 
Budynek B1 – pawilon łóżkowy - powierzchnia użytkowa - ok. 3 429m2, kubatura - ok. 11 630 m2
 
Drugi nowy budynek to blok łóżkowy, który został zlokalizowany w nowym obiekcie w centralnej części szpitala. Jest to budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek jest przeznaczony na stację dializ (parter) i dwie kondygnacje łóżkowe. W obiekcie zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz dwie windy.
 
Budynek J1 – Przebudowa pododdziału patologii ciąży i noworodków septycznych
 
Zmodernizowany budynek położniczo-chirurgiczny jest czterokondygnacyjnym obiektem z pełnym podpiwniczeniem i poddaszem użytkowanym, jako kondygnacja magazynowo-techniczna. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Najniższą kondygnację zajmuje dział rehabilitacji i apteka szpitalna. Na parterze i pierwszym piętrze oraz częściowo w piwnicach przeprowadzono remonty kapitalne i związane z nimi modernizacje. Na drugim piętrze zmodernizowano blok porodowy, pomieszczenia dla porodów rodzinnych oraz pododdział położnictwa.
 
Integralną częścią nowoprojektowanych budynków są łączniki między budynkami.
 
Łączniki spełniają bardzo istotną funkcję związaną z komunikacją poszczególnych obiektów szpitala. Zapewniają doskonała organizacją ruchu pacjentów i personelu a także transport niezbędnych do sprawnego funkcjonowania szpitala środków.
 
Projekt ten obejmuje także zagospodarowanie terenu wraz z przystosowaniem budynków do przyłączenia mediów.
 
Liczba wybudowanych obiektów (w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych) – 2 szt.
Powierzchnia wybudowanych obiektów – 8404 m2
Liczba przebudowanych obiektów (w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych) – 1 szt.
Powierzchnia przebudowanych obiektów – 2994 m2

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
57 145 951.52
Wydatki kwalifikowalne: 
54 164 643.53
Dofinansowanie: 
31 067 933.29
w tym UE: 
31 067 933.29
Wkład własny: 
23 096 710.24
% dofinansowania: 
57.36
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.01-32-004/09
Nazwa beneficjenta: 
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-581

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Monika Kozłowska

Nowy szpital

Z życia projektu