Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Projekt obejmował adaptację budynków już istniejących.
 
Zakres projektu
1) ADAPTACJA BUDYNKU „M”
 
Adaptacja budynku „M” polegała  na dostosowaniu budynku do nowych, zaplanowanych funkcji.
 
W części „M” po przebudowie miezczą się :
- w piwnicy – pozostawia się istniejące pomieszczenia techniczne, pro morte i szatnie, pomieszczenia do dezynfekcji i dekontaminacji łóżek i materacy;
- na parterze – pozostawia się istniejący Oddział Ratunkowy, Centralną Sterylizatornię;
- na I piętrze – zaprojektowano Blok Operacyjny (z ośmioma salami operacyjnymi) z salą wybudzeń na 10 łóżek;
- na II piętrze – Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z 51 łóżkami (w tym 4 łóżka na sali wzmożonego dozoru);
- na III piętrze – Oddział Wewnętrzny Diabetologiczny z 53 łóżkami;
- na IV piętrze – oddział OAiT na 16 łóżek oraz pomieszczenia rehabiltacji i EKG.
 
Przebudowa polegała na:
- wykonaniu podziemnego łącznika łączącego budynek „M” i „B”;
- wykonaniu nowych ścianek działowych przy częściowej rozbiórce istniejących;
- częściowej przebudowie elewacji , polegającej na zmianie otworów okiennych i drzwiowych, dociepleniu budynku, montażu daszków nad wejściami;
- montażu dźwigów;
- montażu drzwi, okien ,instalacji, wykończenia pomieszczeń.
 
DANE LICZBOWE:
- powierzchnia użytkowa - 7. 358,02 m2 + powierzchnia centrali klimatyzacyjnych na dachu - 234,57 m2;
- powierzchnia całkowita - 9152,83.m2.
 
2) BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKAMI „M” A „B” ORAZ UTWORZENIE CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO Z BUDYNKU „B” DO BUDYNKU „C”
 
W celu zapewnienia komunikacji z centrum diagnostycznym szpitala, oraz budynkami A i B zaprojektowano łącznik. Projektowany łącznik łączy kondygnacje piwnic budynku M i parter budynku B. Łącznik jest częściowo podziemny i częściowo nadziemny, o konstrukcji żelbetowej, z dachem płaskim.
 
DANE LICZBOWE:
Powierzchnia użytkowa łącznika -175,50 m2
 
3) ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU „L”
Po przebudowie funkcja budynku nie uległa zmianie. Oddziały zostały przebudowane tak, by wyeliminować wspólne łazienki dostępne z korytarzy i pokoje łóżkowe dostosować do bieżących wymogów higieniczno-sanitarnych.
 
W część „L” po przebudowie mieszczą się:
- w piwnicy – szatnie dla personelu, pomieszczenia techniczne, pro morte;
- na parterze – Oddział Urologii z 21 łóżkami;
- na I piętrze – Oddział Neurochirurgii z 26 łóżkami, w tym 4 łóżka na sali wzmożonego dozoru oraz dwa pokoje jednołóżkowe wzmożonego dozoru;
- na II piętrze – Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z 16 łóżkami, pomieszczenia endoskopii;
- na III piętrze – Oddział Wewnętrzny Diabetologiczny - Pododdział Hepatologii z 15 łóżkami;
- na IV piętrze – kaplica z przynależnymi pomieszczeniami.
 
Przebudowa z rozbudową polegała na:
- dobudowie od szczytu dwukondygnacyjnego budynku (parter, piętro + piwnica);
- pogłębieniu pomieszczeń w piwnicy tak aby uzyskać wysokość w świetle wykończonych pomieszczeń 2,50 m;
- wykonaniu nowych ścianek działowych przy częściowej rozbiórce istniejących;
- częściowej przebudowie elewacji, polegającej na zmianie otworów okiennych i drzwiowych, dociepleniu budynku, montażu daszków nad wejściami;
- montażu dźwigu szpitalnego;
- montażu drzwi, okien ,instalacji, wykończenia pomieszczeń.
 
DANE LICZBOWE:
- powierzchnia użytkowa - 3.692,19 m2 (wzrost o 425,51 m2)
- powierzchnia całkowita - 4682,25 m2 ( wzrost o 478,38 m2)
 
4)ZAKUP WYPOSAŻENIA (specjalistyczny sprzęt medyczny, sprzęt medyczny, pozostałe wyposażenie)
 
5)ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 
Zagospodarowanie obejmuje m.in. dojścia, dojazdy, parkingi, szatę roślinną i małą architekturę, w tym:
- budowę nowych i przebudowę istniejących wewnętrznych dróg dojazdowych i chodników,
- budowę parkingu na 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych,
- budowę nowego śmietnika dla potrzeb przeprojektowywanych obiektów,
- przebudowę istniejących czerpni i wyrzutni powietrza,
- modernizację istniejących sieci i przyłączy,
- wykonanie elementów małej architektury , takie jak: murki oporowe, stojak na rowery, kosze na śmieci, osłony drzew, osłony slupów oświetleniowych, ławki, tablice informacyjne,
- nasadzenia drzew, krzewów, założenie trawników i zabiegi pielęgnacyjne roślin istniejących.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
47 780 649.00
Wydatki kwalifikowalne: 
47 780 649.00
Dofinansowanie: 
26 265 386.00
w tym UE: 
26 265 386.00
Wkład własny: 
21 515 263.00
% dofinansowania: 
54.97
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.01-32-005/09
Nazwa beneficjenta: 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-455