Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Stargardzki

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia
Wartość ogółem: 
2 604 562.43
Wydatki kwalifikowalne: 
2 349 379.49
Dofinansowanie: 
1 292 158.71
w tym UE: 
1 292 158.71
Wkład własny: 
1 057 220.78
% dofinansowania: 
55.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.02-32-003/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Stargardzki
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu