Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim-zakup wyposażenia II Etap

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Stargardzki

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 201 206.61
Wydatki kwalifikowalne: 
988 251.28
Dofinansowanie: 
543 538.20
w tym UE: 
543 538.20
Wkład własny: 
444 713.08
% dofinansowania: 
55.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.02-32-005/10
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Stargardzki
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu