Doposażenie Szpitala w Sławnie w aparaturę medyczną i diagnostyczną

Nazwa beneficjenta: 
Szpital Powiatowy w Sławnie

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Sławno - miasto
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Przedmiotem projektu było doposażenie Szpitala Powiatowego w Sławnie w aparaturę medyczną i diagnostyczną. W ramach realizacji projektu zakupiono m.in.:  
-       RTG - ramię C
-       Stół operacyjny chirurgiczny
-       Stół operacyjny ortopedyczny
-       Stół operacyjny ginekologiczno-położniczy
-       Lampy operacyjne - bezcieniowe główne - 3 szt.
-       Endoskop z torem wizyjnym
-       USG z kolorowym doplerem
-       Aparat do znieczuleń
-       Kardiomonitory ze stacją centralnego nadzoru - 3 szt.
-       Holter
 
Zakup sprzętu przyczynił się do poprawy jakości i dostępności do usług medycznych oraz pozwolił na skrócenie czasu diagnostyki przy optymalnym zabezpieczeniu pacjenta. Dzięki zakupionemu sprzętowi pacjenci liczyć mogą na lepszą i szybszą diagnozę, skuteczną profilaktykę i badania kontrolne oraz szeroką i profesjonalną ofertę usług medycznych.

Wartość ogółem: 
1 176 840.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 170 737.68
Dofinansowanie: 
643 905.72
w tym UE: 
643 905.72
Wkład własny: 
526 831.96
% dofinansowania: 
55.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.02-32-008/09
Nazwa beneficjenta: 
Szpital Powiatowy w Sławnie
Miejscowość: 
Sławno
Kod pocztowy: 
76-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu