Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzetu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Celem przedmiotowego projektu było zwiększenie dostępność  do badań profilaktycznych oraz diagnostycznych, a tym samym  zmniejszenie śmiertelności wywołanej chorobami układu krążenia oraz cukrzycy.
 
W ramach projektu Beneficjent zakupił następujące elementy wyposażenia:
- Ultrasonograf,
- Analizator moczu,
- Analizator hematologiczny,
- Analizator biochemiczny,
- Holter RR,
- Autorefraktometr z keratometrem,
- Perymetr komputerowy,
- Tonometr,
- Stolik Okulistyczny.
 
Zwiększenie ilości specjalistycznego sprzętu medycznego, przyczyniło się do wzrostu ilości badań profilaktycznych oraz diagnostycznych, zmniejszenia czasu oczekiwania na badanie oraz zwiększenia dostępności usług. Wzrosła również jakość świadczonych usług. Nowoczesne urządzenia pozwalają na dokładniejsze badania, czyli zwiększają szanse na wzrost wykrywalności nieprawidłowości zanim wystąpią pierwsze objawy chorób. Wzrosła również jakość badań w zakresie diagnostyki chorób.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
349 994.49
Wydatki kwalifikowalne: 
321 856.25
Dofinansowanie: 
177 020.93
w tym UE: 
177 020.93
Wkład własny: 
144 835.32
% dofinansowania: 
55.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.02-32-010/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456