Z kalendarium RPO

Ruszają kolejne inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

30 czerwca 2010 r. marszałek województwa Władysław Husejko gościł  beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego z naszego regionu. W czasie spotkania podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i sportową, transportem publicznym i turystyką oraz gospodarką wodno-ściekową.

Podpisywanie umów rozpoczęło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Zamku Książąt Pomorskich o godzinie 11. Pierwszym beneficjentem była Gmina Miasto Szczecin, reprezentowana przez wiceprezydenta Beniamina Chochulskiego, który razem z marszałkiem złożył podpisy pod umowami o dofinansowaniu dwóch projektów:

  • „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" - wartość dofinansowania tego projektu wyniosła 11 773 648 złotych,
  • „Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do al. Wojska Polskiego w Szczecinie-Etap I i II” - wartość dofinansowania: 41 962 974,07 zł.

Po podpisaniu umów Beniamin Chochulski zaprezentował szczegóły dotyczące tych długo oczekiwanych przez mieszkańców Szczecina inwestycji:
- Stan drogi na odcinku Niemierzyńska, Arkońska do alei Wojska Polskiego jest fatalny. Dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego mieszkańcy Szczecina będą mogli w sposób cywilizowany korzystać z infrastruktury miejskiej. Z kolei na Arkonce powstanie całoroczny park wodny, zimą będzie tam działało lodowisko, poza tym będzie sztuczna wyspa, rzeczka, skate park, boisko do gry w koszykówkę. Panie marszałku, dziękuję za życzliwość dla stolicy regionu – mówił wiceprezydent Chochulski.

Pół godziny później rozpoczęła się druga część spotkania, w czasie której podpisano pięć umów o dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjenci opowiadali także o założeniach swoich inwestycji.

Umowę o dofinansowaniu projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0125Z – ulicy Sarniej w Trzebiatowie na działkach geodezyjnych nr 37, 45, 577”, o wartości dofinansowania 660 778,62 złotych, podpisał Starosta Powiatu Gryfickiego - Kazimierz Sać:
- Dla nas środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, to naprawdę potężna pomoc. Dzięki niej możliwe jest inwestowanie w drogi, sport, turystykę. Nie skłamię jeśli powiem, że chyba od 30 lat nie było w Powiecie Gryfickim takich inwestycji! – mówił.

Zastępca Burmistrza i Sekretarz Gminy Biały Bór w jednej osobie - Bożena Pankiewicz-Ginda – złożyła swój podpis pod projektem „Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o wartości 2 007 120 złotych. Pani burmistrz, dziękując marszałkowi za zaproszenie, mówiła:
- Nasz projekt dotyczy dróg gminnych i powiatowych. Realizujemy go wspólnie z Powiatem Szczecineckim. Oczywistym celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy, ale w tamtym rejonie jest także kopalnia kruszywa, tak więc lepsza droga usprawni także jej pracę. Panie marszałku, dziękuję za przychylność, bo przecież uzyskanie dofinansowania wcale nie było oczywiste.

- Rzeczywiście, Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na poddziałanie dotyczące lokalnej infrastruktury drogowej, aby wszyscy wnioskodawcy mogli zrealizować swoje projekty – dodał marszałek Husejko.

Kolejny podpisany dziś dokument dotyczył projektu pt. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata. Etap III” (wartość dofinansowania: 607 710,06 złotych).  Podpisał się pod nim Burmistrz Drawska Pomorskiego - Zbigniew Ptak, który na koniec swojego wystąpienia zwrócił się do marszałka:
- Podpisywanie takich umów, to wielka przyjemność. Dziękujemy i mamy nadzieję na kolejne.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze v Parku Krajobrazowego - Etap I” (dofinansowanie: 9 836 374,72 złotych) to kolejny projekt, który zrealizuje Gmina Ostrowice:
- Gmina Ostrowice w 98 procentach leży na terenie obszaru Natura 2000. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów musieliśmy zmieniać niemal wszystkie wcześniej przygotowane dokumentacje dla zadań porządkujących gospodarkę wodno – ściekową. Dlatego w tym miejscu kieruję moje wyrazy wdzięczności dla pana marszałka i całego zespołu za pomoc i wyrozumiałość. – podkreślał znaczenie inwestycji dla swojej gminy wójt Wacław Micewski.

Beneficjentem piątego projektu, zatytułowanego „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA II 2007-2013” (wartość dofinansowania: 4 457 860,03 złotych), jest Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Prezes związku – Jan Bednarek – po podpisaniu umowy o dofinansowaniu inwestycji, mówił:
- To już drugie rozdanie pieniędzy na euroboiska. Te, które już powstały, wspaniale służą mieszkańcom regionu. Dziękujemy i prosimy o więcej.

Marszałek Władysław Husejko złożył gratulacje wszystkim beneficjentom, podkreślając ogromną wartość, jakie ich inwestycje przyniosą województwu zachodniopomorskiemu. Na koniec spotkania przypomniał:
- Wszyscy musimy dołożyć starań, aby dla regionu pozyskać dodatkowe pieniądze w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Jeśli je wywalczymy, będzie okazja do podpisywania kolejnych umów.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa drogi powiatowej nr 0125Z – ulicy Sarniej w Trzebiatowie na działkach geodezyjnych nr 37, 45, 577

Powiat Gryficki

Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Biały Bór

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego – Etap I.

Gmina Ostrowice

Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA II 2007-2013

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie

Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata. Etap III.

Gmina Drawsko Pomorskie