Z kalendarium RPO

Ruszyła budowa Kosmos Art & Business Center

Marszałek Olgierd Geblewicz wmurował dziś kamień węgielny pod Kosmos Art & Business Center. Tym samym oficjalnie zainaugurował prace budowlane związane z tą ważną dla Szczecina inwestycją. – Mam nadzieję, że w tym miejscu połączenie biznesu z kulturą okaże się nad wyraz efektywne – mówił marszałek Geblewicz otwierając uroczystość.     

 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i kapsuły czasu pod przyszłe Kosmos Art & Business Center odbyła się dziś, w piątek 4 października, w hallu dawnego kina „Kosmos”. Uczestniczyli w niej  marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, prezes MARK INVEST JolantaWójtowicz, przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego FROM BZ WBK Justyn Konieczny oraz przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego Agata Matusiak. Obecny był także ksiądz kanonik dr Piotr Skiba, wikariusz księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, który przybył z błogosławieństwem dla inwestycji. Oczywiście, licznie był reprezentowany świat mediów. To wyjątkowe przedsięwzięcie z wielce obiecującym hasłem „Kultura biznesu”.  Mam nadzieję, że w tym miejscu połączenie biznesu z kulturą okaże się nad wyraz efektywne, także w wymiarze społecznym – mówił marszałek Olgierd Geblewiczotwierając uroczystość.    Gratuluję spółce MARK INVEST odważnego projektu – stwierdził Justyn Koniecznyz FROM BZ WBK, przypominając zarazem, że właśnie funkcje kulturalne i społeczne nowego obiektu znakomicie wpisują się w cele mechanizmu JESSICA. Przedstawicielka EBI Agata Matusiak zaznaczyła, że w tej chwili w całym kraju w ramach tego instrumentu zawarto już 63 umowy, a łączne dofinansowanie to kwota 730 mln zł. Inwestycja ma już głównego wykonawcę – firmę SKANSKA S.A. Przyszłym zarządcą centrum kulturalnego będzie Fundacja Kosmos, reprezentowana podczas spotkania przez Monikę Tomczak i Rafała Bajenę. Już wkrótce fundacja uruchomi pierwsze działania artystyczne przy okazji listopadowego Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego.  Najważniejszym akcentem spotkania było wmurowanie kamienia węgielnego i kapsuły czasu z aktem erekcyjnym. Warto dodać, że była to bardzo symboliczna kapsuła czasu, gdyż te rolę spełniła wyszperana w kinowych zakamarkach kaseta po filmie „W pustyni i puszczy”. Zaszczyt umieszczenia kapsuły pod posadzką, jak i położenia pierwszej szpachli zaprawy przypadł marszałkowi województwa. Kamień węgielny, autentyczną cegłę z dawnej zabudowy, położył przedstawiciel BZ WBK Justyn KoniecznyNiespełna dwa miesiące temu, 9 sierpnia br., Bank Zachodni WBK pełniący funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) podpisał umowę na realizację projektu pn. Rewitalizacja budynku dawnego kina Kosmos na cele kulturowo-oświatowe oraz odtworzenie historycznej zabudowy pierzei ul. Wojska Polskiego poprzez wybudowanie energooszczędnego budynku biurowo-usługowo-naukowego wraz z zagospodarowaniem terenu, współfinansowanego środkami Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Firma MARK INVEST Sp. z o.o. dzięki pożyczce JESSICA w wysokości 16 367 tys. zł zrewitalizuje budynek dawnego kina „Kosmos” i przystosuje go na cele kulturowo-oświatowe. Całkowita wartość projektu to 25 054 tys. zł.  

Galeria

Powiązane projekty

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny