Z kalendarium RPO

Są środki na modernizację Portów Zalewu Szczecińskiego

Od symbolicznego uderzenia w dzwon rozpoczęła się w dniu 7 lipca br. uroczystość w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w czasie której marszałek Olgierd Geblewicz złożył swój podpis pod porozumieniem w sprawie przyznania dotacji Urzędowi Morskiemu, który realizuje projekt o wartości niemal 50 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu z dziennikarzami, obok marszałka, udział wzięli: Andrzej Borowiec – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie (UMS) oraz Piotr Jesion – Naczelnik Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego UMS.

Podpisane porozumienie dotyczy realizowanego przez UMS projektu pn. „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój” – inwestycja pochodzi z listy tzw. projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ). Na jego realizację UMS otrzyma dotację w wysokości 21 768 721,50 złotych, zaś wartość całkowita tej inwestycji wynosi aż 49 417 703 złotych.

- Nie ukrywam, że bardzo się dzisiaj cieszę, że w końcu możemy podpisać umowę z Urzędem Morskim – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. – Ta umowa znajduje się na liście kluczowych projektów realizowanych w naszym regionie. Obaj, razem z panem dyrektorem Andrzejem Borowcem, nie wyobrażaliśmy sobie, że dzisiejsza uroczystość może nie dojść do skutku – mówił marszałek. – Wzmocnienie infrastruktury w zakresie poprawy żeglugi jest jednym z naszych priorytetów, nasze województwo jest przecież jedynym regionem w Polsce, który posiada tak ogromny potencjał – musimy z niego korzystać – podkreślał Olgierd Geblewicz.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Andrzej Borowiec, również nie krył radości z dofinansowania unijnego:
- Czeka nas teraz najtrudniejsze wyzwanie – mówił. – Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego, możemy rozpocząć realizację projektu, który będzie niezwykle pracochłonnym wyzwaniem, a czasu mamy niewiele – planujemy zakończyć ten projekt już za dwa lata.

Projekt UMS obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej i realizację zadań związanych z poprawą stanu infrastruktury na torach wodnych i w portach położonych wokół Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego. Przebudowane zostaną baseny portowe, falochrony oraz wejścia do portów w Trzebieży, Wolinie, Lubiniu, Kamieniu Pomorskim i Bazie Oznakowania Nawigacyjnego (BON) w Szczecinie.

Zmodernizowane zostanie także pływające oznakowanie nawigacyjne przy wykorzystaniu nowych rozwiązań technicznych i materiałów przyjaznych środowisku oraz wykonane zostaną prace pogłębiarskie na podejściowych torach wodnych do portów lokalnych: Trzebież, Nowe Warpno, Stepnica, Lubin, Kamień Pomorski, Dziwnów (od strony Zalewu Kamieńskiego), Wolin (od strony Zalewu Szczecińskiego).

Dodatkowo zakupione zostaną dwie szybkie jednostki inspekcyjne przeznaczone do kontroli i monitorowania wód w celu poprawy stanu bezpieczeństwa żeglugi na wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie, a w szczególności do przeprowadzania inspekcji na wodzie, kontroli i monitorowania basenów portowych, torów podejściowych, koordynacji akcji przeciwrozlewowych, ratowniczych, itp.

Zakupionych zostanie 91 sztuk pływającego oznakowania nawigacyjnego (pławy świetlne i pławy dzienne). Pływające elementy oznakowania zostaną wyposażone w instalację solarną (ogniwa fotowoltaiczne) do zasilania systemów nawigacyjnych oraz wykonane będą z materiałów przeznaczonych do recyklingu po okresie użytkowania.

Zostaną również zmodernizowane nabrzeża BON w Szczecinie, które stanowią zaplecze techniczne funkcjonowania administracji morskiej, a także budynki kapitanatu portu w Trzebieży oraz bosmanatów portów w Kamieniu Pomorskim i Wolinie, które wchodzą w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów.

Galeria

Powiązane projekty

Porty Zalewu Szczecińskiego-poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój

Urząd Morski w Szczecinie