Z kalendarium RPO

Sieć informacji turystycznej dla powiatu gryfickiego

W powiecie gryfickim powstanie kompleksowa sieć informacji turystycznej. Wszystko z myślą o turystach odwiedzających ten zakątek Pomorza Zachodniego. Realizacja projektu obejmie 6 jednostek samorządu terytorialnego. Ponad 1,6 miliona złotych wsparcia pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Uroczyste podpisanie umowy, z udziałem wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego, miało miejsce dziś, w poniedziałek, 27 stycznia br., w hali „Gryf Arena” w Gryficach. Zadanie pn. „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego” realizowane będzie przez: Powiat Gryficki jako lidera projektu, Gminę Brojce, Gminę Karnice, Gminę Płoty, Gminę Trzebiatów, Gminę Rewal. Koszt całkowity wyniesie ponad 3,2 miliona złotych. Ponad 50% tej kwoty stanowi unijne dofinansowanie. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji na terenie powiatu gryfickiego powstanie 41 wolnostojących infomatów (26 zewnętrznych i 15 wewnętrznych). Ponadto w ramach projektu zaplanowano również budowę Centrum Informacji Turystycznej w centrum Rewala wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowanie powierzchni wraz z wyposażeniem dla Centrum Informacji Turystycznej w hali widowiskowo-sportowej „Gryf Arena” w Gryficach.Zdaniem starosty gryfickiego Kazimierza Sacia, głównym celem projektu jest rozwój powiatu gryfickiego zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej i  społecznej, a także wzrost poziomu życia mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i jej rozpoznawalności wśród turystów krajowych i zagranicznych. Z kolei wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski zwracał uwagę, iż inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności do informacji o: walorach krajoznawczo-turystycznych powiatu, bazie noclegowej i gastronomicznej, placówkach kulturalno-rozrywkowych oraz organizowanych przez nie imprezach, siedzibach urzędów i instytucji oraz możliwościach spędzania wolnego czasu. Szacuje się, że z nowego systemu informacji skorzysta blisko 700 tysięcy osób, z centrów informacji turystycznej ponad 45 tysięcy, a z informatów 650 tysięcy osób. Projekt zrealizowany zostanie w ramach Osi 5 „Turystyka, Kultura i Rewitalizacja”, Działanie 5.1 „Infrastruktura turystyczna”, Poddziałanie 5.1.2 „Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2014 roku.

Galeria

Powiązane projekty

Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego

Powiat Gryficki