Z kalendarium RPO

Szczecin inwestuje z RPO

- Jeszcze tylu umów naraz nie podpisywałem – z uśmiechem zauważył marszałek Władysław Husejko, składając swój podpis pod całym pakietem umów na dofinansowanie szczecińskich projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

2 grudnia 2009 r., marszałek województwa Władysław Husejko i prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisali 5 umów na dofinansowanie inwestycji Gminy Miasta Szczecin oraz preumowę na przygotowanie projektu z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura”.

Wśród pięciu ostatecznie domkniętych projektów są cztery, które starały się o środki RPO w trybie konkursowym, oraz jeden projekt – bardzo ważny dla miasta i regionu – z listy projektów kluczowych. Dofinansowanie z RPO WZ otrzymały następujące projekty:

- Podziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

1. Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie

2. Pieszo-rowerowy szlak turystyczny Głębokie – Osów

3. Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej

- Podziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

4. Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu

- Projekt z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

5. Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Zawarta preumowa dotyczy natomiast przygotowania projektu z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych realizowanego w ramach Działania 3.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego: „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura”. Zanim doszło do podpisania umów kilka słów wstępu wygłosili marszałek Husejko i prezydent Krzystek. Władysław Husejko podkreślał wagę projektów Szczecina, szczególnie tych, które znajdują się na liście projektów kluczowych. Jak zaznaczył, zarówno on osobiście, jak i cały Zarząd Województwa ze szczególną uwagą i dbałością „pilotują” szczecińskie wnioski. – Dziś mamy ważne wydarzenie, bo podpisujemy z prezydentem Krzystkiem pierwszą umowę dotyczącą projektu z indykatywnej listy. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mówić o kolejnych, bo na liście mamy aż sześć projektów Miasta Szczecin – stwierdził Władysław Husejko. – Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że choć jestem – jak mówią niektórzy - marszałkiem z Koszalina, doceniam rolę i znaczenie stolicy naszego województwa.

Prezydent Piotr Krzystek podkreślił natomiast, że podpisywane umowy cieszą go szczególnie, bo to oznacza, że pojawią się budowy, za nimi nowe miejsca pracy, że przybędą nowe obiekty i wzbogaci się miejska infrastruktura. To wszystko ma duże znaczenie dla rozwoju miasta. – Jakość życia w Szczecinie rzutuje bowiem na decyzje inwestorów – mówił prezydent. Prezentując projekt budowy nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej, podkreślał, że ten ambitny projekt architektoniczny da miastu zupełnie nowe możliwości, dlatego chciałby, aby jak najszybciej ruszył przetarg na realizację tej inwestycji Możemy się spodziewać jego ogłoszenia do końca grudnia.

Marszałek Husejko i prezydent Krzystek jednym głosem deklarowali, że dołożą wszelkich starań, aby maksymalnie zagospodarować środki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i tym samym pozyskać dla województwa dodatkową pulę środków z Krajowej Rezerwy Finansowania. Przypomnijmy, że zostanie ona przyznana pięciu regionom najlepiej wdrażającym RPO, co obiecała kilka miesięcy temu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska

- Życzę, żeby te projekty dobrze służyły mieszkańcom Szczecina, samemu miastu, Szczecińskiemu Obszarowi Metropolitalnemu i oczywiście regionowi – te słowa marszałka województwa zakończyły oficjalną uroczystość podpisania umów na dofinansowanie szczecińskich projektów.

Uroczystość podpisania umów odbyła się w środę 2 grudnia br. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Powiązane projekty

Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej

Gmina Miasto Szczecin

Pieszo-rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów

Gmina Miasto Szczecin

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin

Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzetu

Gmina Miasto Szczecin

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin