Z kalendarium RPO

Sześć umów RPO podpisane

W czwartek 17 maja 2012 roku marszałek Olgierd Geblewicz podpisał sześć umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, o łącznej wartości ponad 4,73 mln zł.

Umowy zostały podpisane z beneficjentami w Pełczycach, Mieszkowicach oraz Lipianach. Wśród sześciu podpisanych umów znalazły się:

Renowacja budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. 1-go Maja 8-10” Dofinansowanie ze środków RPO WZ: 93 499,00 PLN, całkowita wartość projektu: 189 464,00 PLN. Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 8 – 10 w Mieszkowicach. Zakresu prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego, drzwi wejściowych, okien piwnicznych remont balustrad, wyrównanie piwnicznych korytarzy, malowanie ścian i sufitów oraz ocieplenie budynku. Renowacja elewacji zabytkowego budynku oraz wymiana dachu, okien, drzwi i balustrad spowoduje poprawę walorów estetycznych budynku, izolacji termicznej oraz zwiększy oszczędność energetyczną co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców kamienicy jak i wszystkich mieszkańców Miasta. Beneficjentem jest:  Wspólnota Mieszkaniowa „Bakałarz” w Mieszkowicach.

„Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach” Dofinansowanie ze środków RPO WZ: 542 376,43 PLN, całkowita wartość projektu: 1 114 316,55 PLN. Celem projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Mieszkowice na lata 2010-2016. W ramach projektu zaplanowano remont ryglowych kamienic. Zaplanowane do realizacji roboty budowlane obejmować będą wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji. Beneficjentem jest: Gmina Mieszkowice.

Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach”. Dofinansowanie ze środków RPO WZ: 500 000,00 PLN, całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 PLN. W ramach projektu Wnioskodawca przewiduje wykonanie prac renowacyjnych części wspólnych budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Armii Krajowej 29-31. Beneficjentem jest: Wspólnota Mieszkaniowa „Zabytek” w Lipianach.

„Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 7b”. Dofinansowanie ze środków RPO WZ: 120 509,50 PLN, całkowita wartość projektu: 241 019,00 PLN. Przedmiotem projektu jest renowacja części wspólnych wielorodzinnych 2 budynków mieszkalnych położonych przy ulicy: Sikorskiego 7b i Sikorskiego 9. Zakres planowanych prac w podziale na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe obejmuje remont dachu budynku przy ul. Sikorskiego 9 w Lipianach oraz termomodernizację budynku przy ul. Sikorskiego 7b w Lipianach. Beneficjentem jest: Wspólnota Mieszkaniowa „Wenecja” w Lipianach.

Stworzenie 13 lokali socjalnych”. Dofinansowanie ze środków RPO WZ: 873 656,59 PLN, całkowita wartość projektu: 1 747 313,18 PLN. Realizacja inwestycji obejmie zaadaptowanie dwóch budynków na cele mieszkaniowe, co da powierzchnię użytkową na potrzeby mieszkaniowe: 607,12 m2 (razem 13 lokali socjalnych). Beneficjentem jest: Gmina Pełczyce.

Rewitalizacja Centrum Barwic – przebudowa Placu Wolności ”. Całkowita wartość projektu:  5 200 000,00 PLN. Dofinansowanie ze środków RPO WZ: 2 600 000,00 PLN. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Centrum Barwic, która polegać będzie na przebudowie Placu Wolności. Projekt przyczyni się do stworzenia strefy miejskiej, która poprzez estetykę i funkcjonalność stanie się przyjazną dla mieszkańców. Dzięki zmianie architektury placu, w tym zbudowaniu nowej nawierzchni poprawie nastąpi bezpieczeństwo  przechodniów. Poczucie bezpieczeństwa zostanie także wzmocnione poprzez instalacje stałego monitoringu. Dokonanie nasadzeń, instalacja elementów małej architektury oraz budowa fontanny wpłynie na poprawę wizerunku Placu Wolności oraz przyczyni się do dużo częstszego przebywania na jego obszarze osób, które będę  chciały się  zrelaksować w nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni miejskiej. W ramach realizacji inwestycji zostanie także rozwiązany problem braku miejsc parkingowych w centrum miasta.Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu 2011 r., natomiast zakończenie planowane jest na wrzesień 2013 r. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące prace:

- przebudowana Plac Wolności, ulica Wojska Polskiego i Szkolna, w tym przebudowa jezdni i chodników,
- przebudowa i budowa stanowisk postojowych na Placu Wolności,
- budowa fontanny z pomieszczeniem technicznym na Placu Wolności,
- budowa elementów małej architektury na Placu Wolności oraz murki stanowiące obramowania zieleńców,
- rozbiórka istniejącego budynku przystanku autobusowego i ogrodzenia kamienno-ceglanego,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- budowa przyłącza sieci wodociągowej,
- rozbudowa oświetlenia drogowego i sieci energetycznej, 
- budowa iluminacji Placu Wolności i kościoła,
- zagospodarowanie terenu zielenią miejską,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- zakup i montaż monitoringu wizyjnego,
- zakup i montaż elementów małej architektury (w tym ławki, śmietniki, stojaki na rowery, lampy stylowe, itp.).

Galeria

Powiązane projekty

Rewitalizacja Centrum Barwic - przebudowa Placu Wolności

Gmina Barwice

Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach

Gmina Mieszkowice

Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 7b

Wspólnota Mieszkaniowa Wenecja ul. Sikorskiego 7b 74-240 Lipiany

Renowacja budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. 1-go Maja 8-10

Wspólnota Mieszkaniowa Bakałarz w Mieszkowicach

Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach

Wspólnota Mieszkaniowa Zabytek ul. Armii Krajowej 29-31 74 – 240 Lipiany