Z kalendarium RPO

Teatr Letni w Szczecinie zmodernizowany

Członek Zarządu Województwa Marek Hok wziął udział w dzisiejszej (w dn. 27 maja br.) konferencji prasowej, w czasie której przedstawiciele szczecińskiego ratusza podsumowali modernizację Teatru Letniego w Szczecinie.

Dzisiejsza konferencja prasowa została przygotowana przez beneficjenta - Gminę Miasto Szczecin - którego reprezentował zastępca prezydenta miasta Mariusz Kądziołka. W spotkaniu uczestniczył także Członek Zarządu Województwa Marek Hok. Wspólnie podsumowali dotychczasowe prace przeprowadzone w Teatrze Letnim.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Szczecin pt. „Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego" został dofinansowany w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ).

Realizacja projektu przebudowy Teatru Letniego trwała kilka miesięcy i kosztowała niemal 3 miliony złotych, z czego 40 procent to dotacja z RPO. Pozostałą cześć pieniędzy wydano z budżetu Szczecina.

W ramach zadania  zmodernizowano podscenium, wybudowano toaletę i zainstalowano dodatkowe oświetlenie w parku Kasprowicza, o które prosili mieszkańcy.

Podstawowym założeniem prac przy modernizacji podscenium było połączenie wyremontowanej i funkcjonującej części podscenia o powierzchni ok. 185 m2 z częścią wyłączoną z użytkowania w roku 1998 decyzją Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. W części dotychczas funkcjonującej znajdował się hall wejściowy z kuchnią, pokój kierownika obiektu, 3 garderoby oraz pokój organizatora koncertu. W części remontowanej zlokalizowano kolejne 4 garderoby z pełnym zapleczem higieniczno-sanitarnym, dodatkowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, szatnię dla personelu, magazyn dekoracji, pomieszczenia techniczne oraz salę prób z oddzielnym wyjściem zewnętrznym i niezależnym zapleczem higieniczno-sanitarnym.

Łącznie wykonano remont kapitalny dodatkowych 335 m2 podscenia. Tym samym, powierzchnia łączna pomieszczeń podscenia Teatru Letniego wynosi 521 m2.

W ramach projektu  wybudowano także nowoczesną toaletę. Podstawowym założeniem prac było wybudowanie nowej toalety w miejscu istniejącej i funkcjonującej od lat 70-tych. Wykonano parterowy budynek z płaskim dachem ukrytym za attyką. Wejście do budynku zasłonięte od strony alei parkowej ścianą pokrytą klinkierem i obsadzoną wijącą się zielenią. Liczba kabin wc została dostosowana do odbywających w okresie letnim imprez masowych.  W celu zapewnienia dostępu obiektu dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, zaprojektowano drzwi wejściowe bezprogowe, otwierane automatycznie oraz zlokalizowano kabinę dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu. Z uwagi na szczególną funkcję parku, zaprojektowano urządzenia dostosowane dla dzieci: kabinę dla matki z dzieckiem i umywalki dla dzieci.

Oprócz modernizacji podscenium i budowy nowoczesnej toalety, projekt przewidywał także instalację oświetlenia w Parku Kasprowicza. W ramach prac wybudowano nową sieć w nieoświetlonych alejkach parku. Ułożono kabel o długości ok. 3800 m i postawiono 104 latarnie parkowe. Oprócz tego wymieniono szafy oświetleniowe, kabel pomiędzy latarniami w alejce nad jeziorem Rusałka na odcinku od Teatru Letniego do kładki nad jeziorem – o długość ok. 600m, kabel pomiędzy latarniami w alejce od Pomnika Czynu Polaków do jeziora Rusałka – o długość ok. 200m, kabel pomiędzy latarniami w alejce od Pomnika Czynu Polaków w kierunku ul. Wyspiańskiego – o długości ok. 200m. Wykonano także modernizację iluminacji pomnika „Ptaki” Hasiora – demontaż istniejącego projektora i montaż dwóch słupów z nowymi projektorami. Wykonano także iluminację masztów flagowych przy Pomniku Czynu Polaków.

W następnych latach planowane są również kolejne inwestycje w Teatrze Letnim m.in.: remont sceny, przebudowa widowni i dachu w tym wymiana drewnianych ławek na nowoczesne siedziska krzesełkowe, poszerzenie przejść ewakuacyjnych, wymianę powierzchni z płyt chodnikowych na estetyczną antypoślizgową wylewkę betonową, doświetlenie wszystkich przejść zwłaszcza ewakuacyjnych itp. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii stadionowych. Prace te mają na celu dostosowanie obiektu do roli „opery leśnej” Szczecina.

Artykuł oraz zdjęcie dzięki uprzejmości pracowników Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin.

Galeria

Powiązane projekty

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin