Z kalendarium RPO

Uniwersytet Szczeciński rozbudowuje się z funduszy RPO

Marszałek Olgierd Geblewicz oraz Wicemarszałek Wojciech Drożdż wzięli dziś (04.07) udział w uroczystym rozpoczęciu rozbudowy i przebudowy budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, które współfinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynków „A” i „B” należących do WZiEU US, zlokalizowanych przy ulicy Cukrowej 8 oraz Krakowskiej 81. Całkowita wartość projektu wynosi 7 765 611,50 PLN, z czego połowa pochodzi ze środków RPO WZ (3 882 805,00 PLN).

Realizacja inwestycji obejmie swoim zakresem m.in. wybudowanie sali wykładowej na 120 osób oraz Auli Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na 100 osób, wymieniona zostanie winda na 12 osób, zagospodarowana będzie przestrzeń między budynkami a w pomieszczeniach wymieniony zostanie sprzęt multimedialny.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uniwersytet Szczeciński