Z kalendarium RPO

V etap obwodnicy śródmiejskiej Szczecina wspólnie z RPO

- To jest jedno z najważniejszych przedsięwzięć drogowych dla Szczecina, pozwoli zamknąć pewien etap usprawniania ruchu w mieście – ocenił prezydent Piotr Krzystek. – Ten dzisiejszy, jaki i poprzednie szczecińskie projekty są dla województwa niezwykle ważne, bo dzięki każdemu z nich rośnie poziom wykorzystania środków unijnych. One pracują na premię z krajowej rezerwy wykonania – zaznaczył natomiast marszałek Władysław Husejko.
 
29 grudnia br., marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko i prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek podpisali umowę na dofinansowanie w ramach RPO WZ projektu pn. „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej”.
 
Uroczystość podpisania umowy odbyła się w obecności dziennikarzy regionalnych mediów, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, przy ul. Korsarzy 34.
 
Projekt kluczowy pn. „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej” jest wdrażany w ramach Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Na jego realizację Beneficjent – Gmina Miasto Szczecin – otrzymał dofinansowanie w wysokości 74 145 827,00 zł, calkowita wartość projektu została oszacowana na 111 835 824,00 zł.
 
Umowa na dofinansowanie V etapu budowy obwodnicy śródmiejskiej Szczecina jest 14. z kolei na liczbę 38 wszystkich projektów wpisanych na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
 
- To skomplikowany projekt inżynierski, ale mam nadzieję, że już wiosną wejdziemy na plac budowy. Zaplanowany w tym etapie remont ulicy Arkońskiej na pewno poprawi dostępność obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz do Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego – zapewnił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. 

Powiązane projekty

Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej

Gmina Miasto Szczecin