Z kalendarium RPO

W Bobolicach, Świdwinie i Szczecinku dofinansują z RPO szkoły i szpital

Bobolice, Świdwin i Szczecinek korzystają w pełni z możliwości z pozyskania środków na dofinansowanie swoich lokalnych inwestycji. Szansę na to daje Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 28 października marszałek województwa osobiście odwiedził te trzy miasta, aby własnym podpisem sfinalizować zawarcie umów.

Budowa i modernizacja szkół, zakup sprzętu medycznego dla szpitala to zakres kolejnych inwestycji, jakie zostaną dofinansowane w ramach RPO WZ.

Gmina Bobolice zabiegała o wsparcie projektu „Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji”. Całkowity koszt projektu to kwota ok. 9 950 271,67 zł, dzięki zawartej umowie do Bobolic trafi 2 790 458,70 zł dofinansowania na modernizację gimnazjum.

- Bobolice potrafią wykorzystać szansę, przygotowując projekt, który otrzymał bardzo wysoką ocenę – podkreślał marszałek Władysław Husejko w trakcie uroczystości w Urzędzie Miasta i Gminy. – Dzięki środkom z RPO inwestycja doczeka się pomyślnego finału.

Powiat Świdwiński do podpisu przedstawił umowę na dofinansowanie projektu „Budowa sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie oraz zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkoły”. – Gdy rok temu 13 listopada uczestniczyłem w wmurowaniu aktu erekcyjnego tego obiektu, nie przypuszczałem, że w tak krótkim czasie będą mógł podpisać umowę o współfinansowaniu tej inwestycji – przypomniał przeszłe chwile marszałek. Zauważył przy tym, że marzenia same się nie zrealizują, jeśli o to nie zadbamy. Bardzo dobrze przygotowany wniosek jest doskonałym tego potwierdzeniem – stwierdził marszałek.

Dodajmy, że całkowity koszt projektu wynosi ok. 7 446 241,00 zł, a dofinansowanie 1 477 851,00 zł.

W Szczecinku na podpis czekały dwie umowy, obie dotyczyły projektów Powiatu Szczecineckiego. Pierwszy z nich to „Doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym na terenie Powiatu Szczecineckiego”, drugi - „Poprawa jakości i dostępności lokalnych placówek służby zdrowia na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup sprzętu medycznego do Szpitala w Szczecinku”.

Galeria

Powiązane projekty

Budowa sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie oraz zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkoły.

Powiat Świdwiński

Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji

Gmina Bobolice