Z kalendarium RPO

W Świnoujściu powstanie Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

W Świnoujściu powstanie Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Admirał I”. Środki na realizację projektu pochodzić będą m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

To ponad 3,5 miliona złotych. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w poniedziałek 30 grudnia 2013 roku w Świnoujściu. Uczestniczył w nim marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który złożył podpis na umowie.

- Dotrzymujemy słowa o wspieraniu projektów uzdrowiska w ramach nowego planu inwestycyjnego. Już pod koniec tego roku udało nam się dopracować umowę o dofinansowaniu pierwszego z projektów dla Uzdrowiska Świnoujście. Jest to element większej całości i zarazem pierwszy etap działań na przyszłe lata – mówił marszałek Olgierd Geblewicz, który zadeklarował również chęć dalszego wspierania świnoujskiego uzdrowiska.

Dofinansowanie planowanej inwestycji realizowanej przez „Uzdrowisko Świnoujście S.A.” to przede wszystkim doskonała informacja dla turystów i kuracjuszy, którzy co roku licznie odwiedzają ten nadmorski kurort.

Projekt zakłada przebudowę budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Admirał I” wraz z rozbudową o klatkę schodową z windą oraz przebudowę i nadbudowę budynku towarzyszącego „Warsztaty”. W planach beneficjent Uzdrowisko Świnoujście S.A.” ujął także zagospodarowanie terenu i powstanie nowoczesnego obiektu pod nazwą  „Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Admirał I” (RORL). Ośrodek ma być w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z bazą noclegową, zapleczem gastronomicznym oraz bazą zabiegową i basenem rehabilitacyjnym.

Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2014 roku, a jej zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2015 roku. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 15 milionów złotych. „Uzdrowisko Świnoujście S.A.” może liczyć na wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości ponad 3,5 miliona złotych.

Projekt będzie realizowany w ramach Osi 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Poddziałania 5.1.1. Infrastruktura turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Powiązane projekty

Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I

Uzdrowisko Świnoujście Spółka Akcyjna