Z kalendarium RPO

Więcej mocy w Wałczu

Zakończyła się budowa stacji elektroenergetycznej w Wałczu wraz linią zasilającą. Inwestycję przeprowadził ENEA Operator sp. z o.o.. Blisko 4 miliony złotych to wsparcie unijne. Oficjalne otwarcie tzw. Głównego Punktu Zasilania Wałcz-Północ, odbyło się w wczoraj (30.09.br.) na stacji transformatorowej przy ulicy Kołobrzeskiej. W wydarzeniu udział wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

- W ramach realizacji inwestycji powstała stacja transformatorowa GPZ 110/15kV Wałcz Północ, linie 110kV zasilającej projektowany GPZ 110/15kV Wałcz Północ oraz linie kablowe SN 15kV stanowiących powiązanie istniejących linii SN 15kV z projektowanym GPZ 110/15kV Wałcz Północ. - mówił wiceprezes ENEA Operator sp. z o.o. Marek Szymankiewicz.

- Budowa trwała od października 2011 roku. Jej całkowity koszt wyniósł 12 748 950 złotych. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to kwota 3 962 000 złotych. - dodał wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

Do tej pory obszar objęty realizacją projektu zasilany był długimi liniami SN 15 kV, maksymalnie obciążonymi, z dużą ilością stacji transformatorowych, co nie dawało możliwości wykonania przyłączeń o większej mocy i powodowało zagrożenia związane z występowaniem awarii i spadków napięcia.

Jak podkreśla wykonawca inwestycji Operator ENEA sp. z o.o., realizacja inwestycji spowoduje zwiększenie zdolności przesyłowych sieci energetycznej na poziomie 14 MW na terenie miasta i gminy Wałcz, przyczyniając się do poprawy jakości, pewności i możliwości zasilania energetycznego całego Pomorza Zachodniego. Ograniczeniu ulegną także straty energii elektrycznej co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego regionu, a to może stanowić zachętę dla potencjalnych inwestorów do lokowania inwestycji w tej części województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto w efekcie przeprowadzonej inwestycji zwiększy się długość sieci elektroenergetycznych. Wyniesie ona ponad 2 km (w tym 0,47km linii napowietrznej 110 kV i 1,61 km linii kablowych 15 kV). Dostęp do niej będzie miało odtąd pod 5,2 tysiąca osób.

Projekt zrealizowany jest w ramach Osi 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działania 2.2 Lokalna infrastruktura energetyczna, w ramach Poddziałania 2.2.2 Sieci elektroenergetyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Powiązane projekty

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110 kV oraz liniami SN 15 kV

ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością