Z kalendarium RPO

Wizytówka Szczecina odzyska dawny blask

Marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Andrzej Jakubowski podpisali (1 lipca br.) z wojewodą Marcinem Zydorowiczem porozumienie w sprawie dofinansowania ze środków unijnych remontu elewacji gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

„Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie” – taki tytuł nosi projekt, którego wartość wynosi 18 009 306,70 złotych, z czego aż 13 506 980,00 złotych to dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ). Podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się 1 lipca br. w siedzibie beneficjenta – Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ZUW), przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie.

Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz nie krył radości z podpisania umowy:
- Niedawno spotkaliśmy się podczas obchodów 100-lecia gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Dzisiejsze spotkanie to ich kontynuacja, a podpisanie umowy o dofinansowanie remontu budynku to prawdziwy prezent. – mówił wojewoda, po czym przedstawił techniczną stronę projektu: -  Modernizacja obiektu obejmować będzie m.in. rekonstrukcję elewacji, wymianę poszycia blacharskiego, zmianę oświetlenia budynku. Będziemy każdej cegle przywracać jej dawny wygląd. Obiekt jest wpisany na listę zabytków i jest pod opieką konserwatora, więc wszystkie prace nad nim są bardzo praco- i czasochłonne. Prace przebiegną w kilku etapach. Chcemy by najważniejsze roboty ukończone zostały przed finałem regat The Tall Ship Races w 2013 roku – dodał wojewoda.

Marszałkowie Olgierd Geblewicz i Andrzej Jakubowski podkreślali rolę budynku w wizerunku miasta: – Wizytówką Szczecina i regionu są - i będą - Wały Chrobrego, to one budują tożsamość tego miasta. Dlatego ważne jest, by to miejsce odzyskało dawny blask. Niedawno dofinansowaliśmy generalny remont fontanny na Wałach – to tylko pierwszy krok w rewitalizacji tego terenu - mówił Olgierd Geblewicz.

- Dzisiejszy projekt, projekt podpisany pierwszego dnia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, będzie uzupełnieniem do remontu całego obiektu, tak by był piękny od piwnic po samo sklepienie – dodał wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

Rozpoczęcie remontu elewacji gmachu ZUW planowane jest w lipcu 2011 r., natomiast zakończenie w lutym 2014 r.

Projekt jest realizowany w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Galeria

Powiązane projekty

Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie