Z kalendarium RPO

Wmurowanie kamienia węgielnego w szpitalu w Zdunowie

 Narzędzia chirurgiczne i rurka intubacyjna – takie przedmioty obok podpisanego aktu erekcyjnego znalazły się w tubie – kamieniu węgielnym, wmurowanym dziś pod rozbudowę głównego budynku Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Zdunowie. Dyrektor szpitala, dr hab. n. med. Tomasz Grodzki witając gości nawiązał do słynnych słów Martina Lutera Kinga „I had a dream”.
– My mieliśmy marzenia – mówił Tomasz Grodzki. – Marzenia, które nabierały kształtów podczas kolejnych generacji wielkich tego szpitala. Jedynym sposobem, by placówka dobrze służyła pacjentom, jest jej rozwój.
 
- Trzeba mieć marzenia, aby mogły się spełniać – odpowiedział marszałek województwa Władysław Husejko. – Życie i zdrowie są najważniejszym darem, dlatego ogromnie się cieszę, że powstają tu warunki leczenia na miarę XXI wieku.
Zdaniem marszałka, zachodniopomorskie szpitale umiejętnie wykorzystują szanse na przystosowanie się do nowoczesnych standardów. Na 38 projektów znajdujących się na
Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych aż pięć dotyczy szpitali.
 
Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie uzyskał dofinansowanie projektu kluczowego pod nazwą „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi 80 780 000 zł. Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 33 114 567 zł.
 
Głównym jego celem jest wzrost dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w województwie zachodniopomorskim oraz poprawa zdrowia mieszkańców.
 
- Dziś urazy kostno – stawowe i rak płuc nękają wielką rzeszę ludzi, a walka z nimi wpisana jest w wieloletni plan rozwoju województwa. Nie byłoby dzisiejszej uroczystości, gdyby nie ogromna pomoc ze strony Zarządu Województwa i zaangażowanie pracowników szpitala. Nie waham się nazwać tego przedsięwzięcia historycznym dla Pomorza Zachodniego – powiedział Tomasz Grodzki.
 
Projekt obejmuje rozbudowę budynku głównego w postaci dwóch brył ustawionych prostopadle do niego, połączonych łącznikami komunikacyjnymi. Powierzchnia wybudowanego obiektu wyniesie 11 400 m2. W ramach inwestycji powstaną nowe gabinety badań z zapleczem zabiegowym, centralna izba przyjęć, Szpitalny Oddział Ratownictwa, blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej, blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii, a także blok operacyjny torakochirurgii tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc z trzema nowymi salami operacyjnymi. Na dachu gmachu powstanie lądowisko dla helikopterów.
 
 W uroczystości wzięli udział również członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Marek Hok, prezydent Szczecina Piotr Krzystek, ks. abp Andrzej Dzięga, parlamentarzyści, radni miasta i województwa.
Obok wbudowania kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala goście byli dziś świadkami otwarcia dwóch nowoczesnych pracowni: tomografu komputerowego „ECLOS” oraz scyntygrafii.

Galeria

Powiązane projekty

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie.

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie