Z kalendarium RPO

Z RPO na lokalne drogi

- W obecnej kadencji samorząd województwa z własnych środków wraz z funduszami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przeznacza największą pulę w historii na modernizację i budowę dróg wojewódzkich oraz powiatowych i gminnych w województwie zachodniopomorskim. Mam nadzieję, że dzisiejsze umowy o dotację z RPO na lokalną infrastrukturę drogową przyczynią się do rozwoju powiatów białogardzkiego, koszalińskiego i sławieńskiego – powiedział marszałek województwa Władysław Husejko podczas podpisywania kolejnych umów na dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Uroczystość odbyła się 29 sierpnia br., w Wydziale Zamiejscowym Urzędu w Koszalinie. Oprócz marszałka Władysława Husejki umowy podpisali starosta białogardzki Krzysztof Bagiński, starosta sławieński Andrzej Lewandowski oraz starosta koszaliński Roman Szewczyk.

– Odcinek tej drogi, który jest już remontowany, ma ważne znaczenie turystyczne wraz z wyremontowanymi już odcinakami w powiecie kołobrzeskim, stanowić będzie bardzo dogodny alternatywny dojazd nad morze - powiedział starosta Bagiński o swoim projekcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość odcinków – 2,4572 km”.

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz
RPZP.02.01.02-32-053/09 na odcinku Gwiazdowo – Żukowo – Łętowo oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0511 Z Rusko – Malechowo” to projekty, które mają spowodować aktywizację terenów dotychczas słabo odwiedzanych i wzmocnić potencjał turystyczny powiatu w pierwszym przypadku oraz stanowić alternatywę dojazdu do Darłowa dla turystów w drugim przypadku” – komentował starosta sławieński Andrzej Lewandowski.

Z kolei „Przebudowa drogi powiatowej nr 0375Z Stare Bielice – Mścice, II etap Stare Bielice – Dobra”¬ jest bardzo istotna dla powiatu koszalińskiego, gdyż zapewni bardzo dogodny dojazd dla rolników dostarczających zboża do młynów w Stoisławiu, a także stanowić będzie drogę alternatywną w kierunku do Mielna i Kołobrzegu – tłumaczył starosta koszaliński Roman Szewczyk.

Łącznie koszt wszystkich projektów wyliczono na kwotę 28 992 335,71 zł. W ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa na ich dofinansowanie przeznaczonych zostanie do 12 101 423,91 zł.

Powiązane projekty

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość odcinków – 2,4572 km

Powiat Białogardzki

Przebudowa drogi powiatowej nr 0375Z Stare Bielice - Mścice, II etap Stare Bielice - Dobre.

Powiat Koszaliński

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0511Z Rusko – Malechowo

Powiat Sławieński

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 0545Z ORAZ 0546Z NA ODCINKU GWIAZDOWO - ŻUKOWO - ŁĘTOWO

Powiat Sławieński