Z kalendarium RPO

Z RPO WZ dla Kołobrzegu

Przebudowa stadionu piłkarskiego z pełnowymiarowym boiskiem o nawierzchni naturalnej z dwiema krytymi trybunami dla 3014 widzów (w tym 2968 miejsc siedzących, 6 miejsc dla niepełnosprawnych i 121 miejsc stojących) wraz z zapleczem techniczno-socjalnym, oraz jednego treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej – takie cele stawia sobie projekt kluczowej dla Kołobrzegu i regionu inwestycji, która praktycznie od jutra może wejść w fazę realizacji.

Dziś (29 maja) w Kołobrzegu została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania na projekt „Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu” w ramach działania 7.2 Infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W uroczystości złożenia podpisów pod umową o dofinansowanie tej sportowej inwestycji uczestniczyli: marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko, członek Zarządu Województwa Marek Hok, prezydent Gminy Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek.

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ na posiedzeniu 26 maja br. udzielił dofinansowania na jego realizację w ramach działania 7.2 Infrastruktura sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Kołobrzeska inwestycja to Indywidualny Projekt Kluczowy, który na liście indykatywnej umieszczony został 12 czerwca 2008 r. decyzją Zarządu Województwa. 24 lipca 2008 podpisana została preumowa dotycząca przygotowania projektu, a 18 maja 2009 r. Gmina Miasto Kołobrzeg złożyła wymaganą dokumentację konkursową, która pozytywnie przeszła wszystkie etapy weryfikacji w Wydziale Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej, projekt otrzymał 66 punktów na 100 możliwych.

Galeria

Powiązane projekty

Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu

Gmina Miasto Kołobrzeg