Z kalendarium RPO

Zachodniopomorska JESSICA prymusem w Europie

Od oświadczenia marszałka Olgierda Geblewicza w sprawie potencjalnej inwestycji koncernu Volkswagen rozpoczęła się pierwsza w nowym roku konferencja prasowa Zarządu Województwa. Drugim tematem numer 1 był europejski sukces regionalnej Inicjatywy JESSICA.  

- Opinia publiczna od jakiegoś czasu żyje potencjalną inwestycją koncernu Volkswagen w naszym województwie. To nagłośnienie nie sprzyja poufności negocjacji – zaznaczył marszałek Geblewicz. W oświadczeniu podniósł najważniejsze aspekty tej sprawy:
1. Decyzja odnośnie lokalizacji inwestycji nie zapadła, lokalizacja fabryki w Stargardzie Szczecińskim jest wciąż bardzo poważnie rozpatrywana przez koncern.
2. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, władze Stargardu Szczecińskiego oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wciąż wspólnie pracują, i będą pracowały, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji nad uatrakcyjnieniem naszej oferty i zapewnieniem inwestorowi wszelkiego możliwego wsparcia z naszej strony.
3. Pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami inwestora.
4. Mamy świadomość, że decyzja inwestora będzie wynikiem wyłącznie kalkulacji ekonomicznej, na którą znaczny wpływ będą miały również czynniki niezależne od władz miasta i regionu.
5. Każdą decyzję inwestora przyjmiemy z należytym szacunkiem i zrozumieniem.

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski zreferował z kolei w telegraficznym skrócie zakończenie z sukcesem kontraktacji środków Inicjatywy JESSICA. Nasze województwo jako pierwsze w Unii Europejskiej wyczerpało całą alokację przyznaną na projekty rewitalizacyjne miast Pomorza Zachodniego. – To jest osiągnięcie Zarządu Województwa, ale i też wszystkich, którzy pracowali nad jak najlepszym wykorzystaniem tych środków – mówił wicemarszałek Jakubowski.   

Zdaniem marszałka Geblewicza o pełnym sukcesie będziemy tak naprawdę mówić dopiero, gdy wszystkie projekty zostaną zrealizowane i rozliczone. Jak zaznaczył, już teraz analizowane są najlepsze warianty kontynuacji podobnego mechanizmu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. – Oczekuję, że Europejski Bank Inwestycyjny wykaże się większą elastycznością – stwierdził marszałek.

Na koniec spotkania marszałek Olgierd Geblewicz zaprosił dziennikarzy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. – Będziemy się starannie wsłuchiwać we wszystkie głosy i opinie – zapewnił.  

Nawiązując do fali wydarzeń i dyskusji na temat nietrzeźwych kierowców, marszałek Geblewicz oznajmił, że wszędzie tam, gdzie pracuje podległa mu flota publicznych pojazdów, została przeprowadzona prewencyjna kontrola. – Tak w pogotowiu ratunkowym, jak i w naszym zakładzie Przewozów Regionalnych nie stwierdzono uchybień – stwierdził marszałek.

Powiązane projekty

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny

Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA

Europejski Bank Inwestycyjny