Z kalendarium RPO

Zawieszenie WIECHY w Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie

Członek Zarządu Województwa Marek Hok wziął udział w uroczystości zawieszenia WIECHY podkreślającej zakończenie pierwszego etapu budowy nowego skrzydła głównego w gmachu szpitala w Szczecinie-Zdunowie.

Uroczystość odbyła się we wtorek 21 grudnia 2010 r. Realizacja projektu  pn.: „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie to najważniejsza i największa inwestycja w historii szpitala.

Nowopowstałe skrzydło w części środkowej zwiększy powierzchnię użytkową budynku głównego szpitala o ponad 80% (11 400 m2). Tak duże przedsięwzięcie (całkowita wartość projektu 80 780 000 zł) wymaga współfinansowania środków pomocowych zagranicznych i krajowych. W tym przypadku środki w wysokości 33 114 567 zł pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 16 200 000 zł i środków własnych szpitala.

W ramach inwestycji powstaną nowe gabinety badań z zapleczem zabiegowym, Szpitalny Oddział Ratunkowy, blok operacyjny chirurgii ogólnej z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej, blok operacyjny dla oddziałów urazowo-ortopedycznych z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii, a także blok operacyjny torakochirurgii tworzący część zabiegową przystosowaną do transplantacji płuc z trzema nowymi salami operacyjnymi. Nowa infrastruktura skutkować będzie uzyskaniem nowoczesnego ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wysokospecjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego w profilach obecnie najbardziej pożądanych ze względów epidemiologicznych.

Nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju jest budowa lądowiska dla eurokoptera ratownictwa medycznego na dachu ostatniej kondygnacji nowo wybudowanego skrzydła. Takie rozwiązanie zapewni najszybszy transport pacjenta w stanie zagrożenia życia bezpośrednio w obszar bloku operacyjnego lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jest to bardzo ważny aspekt realizowanego Projektu ze względu na fakt, że jako jedyny szpital zabiegowy, zlokalizowany w prawobrzeżnej części miasta Szczecina w bliskim sąsiedztwie głównych dróg krajowych oraz lotniska „Goleniów”, jednostka zapewnia funkcję ratowniczą dla osób z urazami wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych.

Oprócz nowego skrzydła na terenie szpitala powstaną parkingi i tereny parkowo-rekreacyjne. Wykonane będą również nowe drogi dojazdowe oraz wyremontowane drogi obecne.

Szpital jest silnym ośrodkiem naukowo-szkoleniowym współpracującym z wieloma placówkami tego typu na świecie. Realizowane w Projekcie nowoczesne rozwiązania technologii informatycznej z funkcją telemedycyny i zintegrowanymi salami operacyjnymi zapewnią wielostronny rozwój profilu medycznego szpitala w kierunkach zgodnych ze społecznym zapotrzebowaniem oraz polityką zdrowotną regionu i kraju. Stworzą warunki do rozwoju transplantologii w Szczecinie w Szpitalu Zdunowo, który będzie jednym z trzech ośrodków w Polsce, wraz z Zabrzem i Warszawą dokonującym przeszczepów płuca i płucoserca. Zostaną utworzone nowe miejsca pracy dla personelu każdego szczebla, w tym miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Głównymi beneficjentami powstałej infrastruktury będą mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego oraz pozostałych regionów kraju, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli najczęściej osób z urazami wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych, które będą transportowane do szpitala helikopterem. 

Od grudnia 2009r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę prowadzone są roboty budowlane. Wykonawca przejął plac budowy protokolarnie w dniu 16 grudnia 2009r. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 29 grudnia 2009r. W okresie od przekazania placu budowy do końca grudnia 2009r. trwały prace związane z organizacją placu budowy i wycinką drzew i krzewów na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję. W styczniu 2010 roku rozpoczęły się bezpośrednie prace budowlane. W związku z przedłużającą się zimą 2009/2010 prace ziemne zostały wznowione na wiosnę 2010. Do dziś wykonano wszystkie roboty żelbetowe na wszystkich segmentach, rozpoczęto roboty instalacji elektrycznych, wentylacji mechanicznej i wod.-kan., rozpoczęto roboty tynkarskie i posadzkarskie. Stopień zaawansowania projektu na obecnym etapie w zakresie rzeczowym wynosi ca 40%.

Zakończenie robót budowlanych wraz z pozwoleniem na użytkowanie (sukcesywne wyposażanie nowej bryły w specjalistyczny sprzęt medyczny, informatyczny i audiowizualny oraz niezbędne wyposażenie) przewidywane jest na koniec roku 2011. Mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów projektu już na początku 2012r.

Galeria

Powiązane projekty

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie.

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie