Gmina: Dobra (Szczecińska)
Dofinansowanie: 8 429 137.94 pln
Ilość projektów: 25
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Wdrożenie nowoczesnej technologii satelitarnych pomiarów GPS i zastosowanie jej w procesie realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

60 000.00 122 000.00

Budowa i wyposażenie zakładu poligraficznego firmy Designer w Mierzynie w celu rozwoju działalności i wzrostu konkurencyjności.

1 000 000.00 2 438 125.04

Chirurgia plastyczno-rekonstrukcyjna piersi z zastosowaniem innowacyjnej metody znieczulenia doopłucnowego i PCA

110 662.38 184 459.30

Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym firmy Gold Mark, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego

673 962.31 1 400 062.74

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań samochodowej branży naprawczej poprzez uruchomienie nowoczesnej blacharni – lakierni.

999 380.05 2 502 524.06

Usługi gastronomiczne drogą do podniesienia konkurencyjności Domu Weselnego LILA PARK

98 356.98 199 999.77

Poprawa konkurencyjności firmy Proauto sp. z o.o. poprzez modernizację systemu zarządzania

120 620.40 249 353.36

Zwiększenie konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowej linii produktów i usług oraz usprawnienie dotychczasowych procesów produkcyjnych

700 122.72 7 747 607.58

Wykończenie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zakupem maszyn do precyzyjnej obróbki komponentów metalowych oraz linii technologicznej do mycia ultradźwiękowego

399 726.00 1 823 568.63

Zachodniopomorskie Centrum monitoringu i prognozowania dynamicznych awarii sieci energetycznych

2 000 000.00 4 148 000.00

Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji uzupełnień protetycznych.

309 960.00 517 092.00

Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach w celu rozwoju produkcji wkładów kominkowych i uruchomienia produkcji stalowych pieców wolnostojących w firmie ARYSTO Sp. j. w Sławoszewie.

1 680 000.00 3 444 000.00

Innowacyjne metody leczenia stomatologicznego dzieci i dorosłych przy zastosowaniu sedacji sterowanej przez pacjenta

168 153.92 280 343.23

Inwestycja w innowacyjną sieć transmisji danych opartą na technologii światłowodowej CWDM/DWDM na potrzeby rozwoju Multimedialnej Platformy Telewizyjnej HDTV i usług telekomunikacyjnych firmy Espol

1 982 040.16 4 066 651.50

Pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Produkcja turbin wiatrowych według własnego rozwiązania technicznego – zgłoszenie patentowe nr P385060

1 107 259.65 2 525 235.47

Rozszerzenie zakresu usług gabinetu dzięki zakupowi systemu radiografii cyfrowej.

26 568.00 44 280.00

Poprawa konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych Targach AUTOMECHNIKA MOSCOW 2011 w terminie 24-27.08.2011r

12 801.89 75 768.26

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap IV w miejscowości Mierzyn

839 970.00 1 965 932.00

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap I w miejscowości Dobra

951 395.46 2 617 015.26

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap II w miejscowości Bezrzecze

528 138.00 1 523 780.00

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap III w miejscowości Dołuje

850 766.99 2 866 442.15

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - Etap V przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie

510 090.00 1 035 935.09

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk – przejście graniczne Buk/Blankensee – Łęgi w Gminie Dobra

2 857 723.95 3 810 298.60

Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej

13 746 495.80 16 172 836.00