Gmina: Ińsko
Dofinansowanie: 3 111 483.26 pln
Ilość projektów: 5
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POMERANIAN TIMBER S.A. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII SUSZENIA DREWNA DZIĘKI ZAKUPOWI NOWOCZESNEJ SUSZARNI PRÓŻNIOWEJ

503 494.29 1 006 988.58

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko

12 931 110.11 13 147 621.42

Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski, Łobeski, Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu szerokopasmowego

7 974 143.98 16 418 745.17

Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego.

8 970 000.00 18 450 000.00

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę sortowni oraz zakup pojemników i środków transportu do zbierania i odbioru odpadów przez firmę EKO–FIUK

820 000.00 6 980 413.00