Gmina: Kobylanka
Dofinansowanie: 5 147 727.73 pln
Ilość projektów: 9
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Wzrost konkurencyjności spółki Paleta na rynku europejskim poprzez uruchomienie produkcji palet oraz stworzenie zaplecza magazynowego

512 595.64 1 381 827.21

Wdrożenie zaawansowanych technologii obróbki granitu kluczem do wzmocnienia pozycji firmy JAKO na rynku europejskim

694 203.85 1 157 516.69

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji planarnych komponentów optotelekomunikacyjnych

706 464.00 1 449 481.20

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe

29 999 999.99 73 725 610.00

Przebudowa drogi gminnej nr 450004Z Reptowo - Motaniec w Gminie Kobylanka

1 130 819.06 2 783 852.51

Budowa kompleksowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i dostępowej oraz sieci punktów hot-spot na obszarach białych plam województwa zachodniopomorskiego

9 933 350.80 20 536 858.59

Stargard przyjazny rowerzystom - budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie

1 391 511.98 1 855 349.31

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Motaniec - Zieleniewo w gminie Kobylanka

901 604.70 2 080 782.90

Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim

2 588 590.00 3 045 400.00