Gmina: Kołbaskowo
Dofinansowanie: 4 673 543.58 pln
Ilość projektów: 15
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Wdrożenie nowoczesnej technologii satelitarnych pomiarów GPS i zastosowanie jej w procesie realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

60 000.00 122 000.00

Uruchomienie przedszkola prywatnego wykorzystującego założenia pedagogiki Marii Montessori

564 054.22 1 052 486.41

Rozbudowa zasobów produkcyjnych oraz zakresu działalności firmy Drucker w zakładzie produkcyjnym w Ustowie nr 40 D, w celu zwiększenia wydajności produkcji i rentowności działalności.

994 676.84 2 410 930.05

Dofinansowanie zakupu dwóch pięcioosiowych centrów obróbczych dla działalności prowadzonej w Przecławiu

861 090.94 1 873 303.00

Rozwój systemu obsługi klientów w firmie Drucker, poprzez zakup urządzeń do działu przygotowalni druku w zakładzie poligraficznym w Ustowie.

306 000.00 622 200.00

Wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania uszlachetnionych druków w firmie Drucker w Ustowie.

2 400 000.00 4 920 000.00

Unowocześnienie gospodarki magazynowej w firmie EHRLE Polska Sp. z o.o. w Warzymicach poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu magazynowego.

277 192.72 676 350.24

Zakup centrum obróbczego CNC ROVER C EDGE BIESSE – do frezowania, wiercenia i okleinowania wąskich płaszczyzn krzywoliniowych, w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy.

438 403.96 876 807.93

Budowa kompleksowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i dostępowej oraz sieci punktów hot-spot na obszarach białych plam województwa zachodniopomorskiego

9 933 350.80 20 536 858.59

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

563 531.64 1 677 483.96

Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej

na odcinku Przecław – Kołbaskowo – Rosówek

3 415 875.00 4 554 500.00

Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo

625 857.58 2 028 638.59

Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu

2 726 336.00 13 393 547.65