Gmina: Marianowo
Dofinansowanie: 592 547.04 pln
Ilość projektów: 2
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Zakup i instalacja nowej prasy do produkcji bloczków silikatowych na terenie Zakładu Wapienno – Piaskowego Trąbki

984 367.98 3 180 546.58

Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji piasków o wąskich przedziałach ziarnowych oraz żwirów

2 999 400.00 6 098 780.00