Gmina: Nowe Warpno
Dofinansowanie: 2 344 150.86 pln
Ilość projektów: 12
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Wdrożenie nowoczesnej technologii satelitarnych pomiarów GPS i zastosowanie jej w procesie realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

60 000.00 122 000.00

Porty Zalewu Szczecińskiego-poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój

21 768 721.50 49 417 703.00

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno

242 467.67 536 624.96

Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno – Dobieszczyn a granicą Polsko – Niemiecką

580 050.75 813 501.00

Doposażenie oraz modernizacja remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz sali OSP Nowe Warpno

752 622.42 1 008 878.59

Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej

1 000 000.00 2 993 205.00

Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego - etap I

239 837.94 481 375.88

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno poprzez budowę Promenady – etap I

879 126.91 1 870 853.82

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nowe Warpno poprzez budowę trasy rowerowej biegnącej wzdłuż starego nasypu kolejowego

393 772.94 803 980.89

Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej oraz zakup wyposażenia

212 525.02 387 998.00

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie

804 861.44 1 490 759.59

Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie

1 150 897.48 1 536 319.99