Gmina: Police
Dofinansowanie: 35 470 178.05 pln
Ilość projektów: 47
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

WindTech Leśno - technologia czystej energii

759 308.64 1 437 999.52

Wdrożenie nowoczesnej technologii satelitarnych pomiarów GPS i zastosowanie jej w procesie realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

60 000.00 122 000.00

Wzrost konkurencyjności Gabinetu dentystycznego w Policach poprzez inwestycje w specjalistyczne urządzenia

236 963.76 475 964.03

Uruchomienie nowoczesnego ośrodka modelowania sylwetki Fitness Club w Policach.

496 650.65 1 437 147.88

Nowoczesne Mikroprzedsiębiorstwo Budowlane na miarę XXI wieku. Innowacja Procesowa i Produktowa

1 000 000.00 2 095 986.74

Rozwój firmy Asprod - nowa technologia wspomagająca zarządzanie

164 747.00 427 496.08

Wzrost konkurencyjności MONPAT Sp. j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki płyt meblowych

374 520.06 868 236.94

Wprowadzenie innowacyjnego produktu - okien z energooszczędnych profili VEKA Alphaline 90 - poprzez wdrożenie specjalistycznych maszyn i budowę nowej hali firmy WESA SAWICCY w Tanowie.

420 442.58 1 343 791.96

Budowa instalacji do obróbki powierzchni konstrukcji stalowych

1 665 012.00 4 062 629.28

Budowa hali i zakup urządzeń stanowiska do produkcji zbiorników ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki powyżej 5mm

1 436 293.46 3 046 648.30

Wzrost konkurencyjności produktowej i procesowej firmy Voigt Promotion Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii drukowania wysokojakościowego druku UV oraz druku solwentowego

1 998 415.20 5 900 080.69

Rozbudowa firmy oraz zakup maszyn i urządzeń sposobem na wprowadzenie innowacji na rynku regionalnym.

1 575 168.11 3 058 453.29

Zakup urządzeń i oprogramowania komputerowego do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji pasywnych elementów światłowodowych

378 393.40 924 499.90

Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy Voigt Promotion Sp. z o.o. w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia efektywności działania na rynku międzynarodowym.

2 000 000.00 4 920 000.00

Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego AR Andrzej Rosiak poprzez zakup nowej, zaawansowanej technologicznie maszyny.

359 199.00 945 500.00

Zakup urządzeń i wyposażenia celem wprowadzenie nowych usług w zakładzie naprawy pojazdów Pawlikiewicz i Synowie.

657 971.86 1 419 924.67

Wzrost konkurencyjności firmy ELGAT Spółki z o.o. poprzez rozwój systemu IT oraz wprowadzenie nowoczesnych kanałów dystrybucji E-Sales.

409 094.40 982 379.03

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji stolarki PCV w systemie HFL

2 790 528.00 5 721 074.40

Wzrost konkurencyjności Voigt Promotion na arenie międzynarodowej poprzez wdrożenie nowatorskiej niskoenergetycznej technologii wielkoformatowej reprodukcji cyfrowej

1 485 000.00 3 653 100.00

Inwestycja w innowacyjną sieć transmisji danych opartą na technologii światłowodowej CWDM/DWDM na potrzeby rozwoju Multimedialnej Platformy Telewizyjnej HDTV i usług telekomunikacyjnych firmy Espol

1 982 040.16 4 066 651.50

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie zachodniopomorskim.

3 885 878.85 9 487 949.41

Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy EB Akcesoria Meblowe Edward Banaszak poprzez wprowadzenie nowej technologii i nowych produktów

984 458.96 2 023 060.87

Zwiększenie konkurencyjności firmy ETIKO Sp. z o.o. poprzez zakup najwyższej światowej klasy linii technologicznej do wytwarzania fleksograficznych form drukowych

706 050.58 1 736 884.42

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki NewCo poprzez zastosowanie w specjalistycznym centrum odzysku nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji paliw alternatywnych

2 787 090.00 4 909 587.89

Budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową linii do produkcji stolarki budowlanej w oparciu o innowacyjne maszyny i urządzenia

3 999 999.00 9 327 300.92

Zastosowanie magnetyzacji wstępnej przy produkcji wielobiegunowych magnesow metodą wtryskową

154 140.19 356 385.25

Podniesienie konkurencyjności ZPS DOBOSZ Daniel Dobosz poprzez wdrożenie nowych na świecie technologii dla mas cukierniczych umożliwiających opracowanie własnych innowacji produktowych

2 458 800.39 5 978 856.13

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien drogą do poprawy konkurencyjności WESA SAWICCY SPÓŁKA JAWNA na arenie międzynarodowej

264 465.00 542 184.00

Zakup aparatury naukowo-badawczej

886 000.00 2 724 450.00

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Piotra i Pawła w ramach poprawy dostępności terenów inwestycyjnych w Policach

4 328 540.00 8 662 000.00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police

18 398 070.22 19 080 877.66

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police etap II

7 894 668.00 8 963 806.00

Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice

1 246 184.79 2 554 743.03

Porty Zalewu Szczecińskiego-poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój

21 768 721.50 49 417 703.00

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

3 725 599.84 5 095 661.28

Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Leśno Górne

820 000.00 1 287 783.52

Modernizacja instalacji odpylania spalin dla instalacji energetycznego spalania miału węglowego

753 043.47 1 597 770.00

Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego.

2 910 735.75 3 880 981.03

Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym.

347 932.87 1 224 266.04

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo - Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym.

1 340 400.43 2 822 684.86

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o.

9 820 703.51 14 224 530.00

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Police

26 840.00 26 840.00

Rewitalizacja serca Starego Miasta przez zagospodarowanie zielonej przestrzeni miejskiej wraz z przebudową fontanny

1 442 064.82 2 884 129.65

Przebudowa Parku Staromiejskiego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach

850 000.00 1 700 000.00

Rozbudowa miejskiej przystani żeglarskiej w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach.

1 350 000.00 2 700 000.00

Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police.

998 000.00 2 500 000.00

Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

338 909.10 731 102.04