Gmina: Stargard Szczeciński
Dofinansowanie: 8 500 666.56 pln
Ilość projektów: 16
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów parafinowych celem wprowadzenia nowych produktów i zmiany procesu produkcyjnego w firmie ART – POL w Stargardzie Szczecińskim.

644 107.00 1 607 226.68

Zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii przerobu odpadów

z tworzyw sztucznych i gumy na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego – azyle drogowe

238 165.86 479 295.88

Zwiększenie konkurencyjności firmy SPAAS CANDLES POLAND poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do produkcji wysokogatunkowych świec i ekologicznego systemu wentylacyjnego

1 280 600.18 2 974 584.64

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie zachodniopomorskim.

3 885 878.85 9 487 949.41

Uruchomienie w SPAAS CANDLES POLAND Sp. z o.o. we współpracy z sektorem B+R produkcji nowych produktów poprzez zakup innowacyjnej linii do napełniania świec i systemu precyzyjnego dozowania parafiny

2 146 000.00 5 279 160.00

Dietetyczno - treningowy System informatyczny w standardzie HACCP uzupełniony nową innowacyjną technologią 3D

775 860.00 1 445 013.00

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

8 719 550.00 12 000 000.00

Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

10 780 361.61 22 299 724.37

Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szcz.-Sowno.

Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szcz.od skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul.Sienkiewicza

do miejsc.Żarowo-Etap G-od km 13+560 do km 15+958

2 151 878.64 4 831 201.92

Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo

14 694 159.39 24 133 555.46

Budowa kompleksowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i dostępowej oraz sieci punktów hot-spot na obszarach białych plam województwa zachodniopomorskiego

9 933 350.80 20 536 858.59

Stargard przyjazny rowerzystom - budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie

1 391 511.98 1 855 349.31

Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim

2 588 590.00 3 045 400.00

Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.

943 902.56 1 899 266.05

Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim

1 292 158.71 2 604 562.43