Gmina: Stargard Szczeciński - miasto
Dofinansowanie: 24 664 884.78 pln
Ilość projektów: 61
Tytuł projektu Dofinansowanie Wartość projektu

Park linowy w Stargardzie Szczecińskim

94 860.00 201 075.00

Podniesienie konkurencyjności Firmy B14 Centrum Opieki Stomatologicznej i Lekarskiej NZOZ poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i udoskonalenie dotychczasowej oferty

90 840.00 151 987.00

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZĘTU ORAZ WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO

27 948.83 46 659.28

Podniesienie konkurencyjności NZOZ Ewa i Waldemar Mazur S.C. poprzez uruchomienie nowego gabinetu oraz wprowadzenie nowych usług w zakresie stomatologii

76 705.20 215 173.65

Zwiększenie potencjału konkurencyjnego i ekonomicznego Firmy Handlowej Import– Eksport Perła S.C. Jerzy, Adam Maciaszek poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej firmy.

97 909.80 203 526.40

Poprawa konkurencyjności gabinetu poprzez inwestycje umożliwiające świadczenie innowacyjnych usług stomatologicznych w Stargardzie Szczecińskim.

49 150.80 97 908.00

Wzrost konkurencyjności gabinetu lekarskiego Położniczo-Ginekologicznego poprzez zakup nowoczesnej i innowacyjnej aparatury USG D3/D4

90 000.00 150 000.00

Wzrost konkurencyjności gabinetu rehabilitacyjnego w Stargardzie Szczecińskim poprzez jego rozbudowę i zakup innowacyjnych urządzeń fizjoterapeutycznych

55 516.70 99 582.25

Dynamiczny rozwój i umocnienie pozycji rynkowej firmy CRD Centrum Doradztwa Olga Błaszczyk poprzez zakup nowej siedziby i wprowadzenie innowacyjnych usług

74 053.32 247 050.56

Dywersyfikacja działalności firmy Usługi – Handel Jacek Gruszka poprzez utworzenie innowacyjnego Domu Opieki Dziennej nad Dziećmi

419 487.03 1 009 467.00

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez modernizację warsztatu oraz zakup nowych maszyn i urządzeń umożliwiających wdrożenie nowych usług na rynku lokalnym.

69 310.79 144 591.95

Zakup wyposażenia warsztatu samochodowego sposobem na wprowadzenie innowacyjnych usług.

455 663.28 1 013 899.12

Zakup nowoczesnego wyposażenia i urządzeń medycznych w celu uruchomienia innowacyjnego w skali regionu Centrum Medycznego.

400 604.35 742 535.01

Wdrożenie innowacyjnej technologii pomiarowej oraz zakup środka transportu kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Geodezja Piotr Chojnacki Wioletta Chojnacka

80 883.70 199 584.00

Produkcja i wprowadzenie na rynek nowego produktu

499 680.00 1 016 973.44

Rozwój firmy Asprod - nowa technologia wspomagająca zarządzanie

164 747.00 427 496.08

Nowa technologia produkcji w systemie AIRCONTROL®

415 263.85 1 017 105.73

Poprawa konkurencyjności Spółki Drogbud poprzez budowę nieruchomości magazynowo-biurowej i zakup innowacyjnych maszyn użytkowych

1 242 600.00 3 032 920.00

Modernizacja procesu chłodzenia i konfekcjonowania mieszanki gumowej w Zakładzie Przemysłu Gumowego STARGUM w Stargardzie Szczecińskim.

532 812.51 1 114 473.34

Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania termoplastycznych granulatów TPE

w Zakładzie Przemysłu Gumowego STARGUM w Stargardzie Szczecińskim

1 859 640.75 3 752 862.71

Wdrożenie innowacyjnego systemu krojenia laserowego do produkcji elementów wyposażenia kabin samochodowych.

93 540.00 268 954.03

Wdrożenie nowatorskiej metody wytwarzania elementów osłonowych izolacji kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy IZOLER na rynkach europejskich

1 971 138.48 4 403 412.39

Wdrożenie innowacyjnej technologii mobilnego bezprzewodowego

dostępu do Internetu - WiMax 802.16e

1 845 268.50 3 925 258.17

Wdrożenie innowacyjnej technologii wyginania profili stalowych

173 838.00 347 834.60

Dywersyfikacja działalności poprzez otwarcie profesjonalnego centrum napraw turbosprężarek i wtrysków szansą na rozwój firmy Diesel Service.

408 981.76 784 650.13

Inwestycja w innowacyjną sieć transmisji danych opartą na technologii światłowodowej CWDM/DWDM na potrzeby rozwoju Multimedialnej Platformy Telewizyjnej HDTV i usług telekomunikacyjnych firmy Espol

1 982 040.16 4 066 651.50

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji łóżek nowej generacji do samochodu Scania

235 931.66 855 970.54

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII DO MODYFIKACJI I GRANULOWANIA POZAGATUNKOWEGO KAUCZUKU EPDM PRZEZ ZAKŁAD PRZEMYSŁU GUMOWEGO STARGUM .

3 982 620.00 8 702 512.80

Zakup linii technologicznej i wdrożenie procesu automatyzacji produkcji mieszanek mineralno – emulsyjnych wraz z integrowanym systemem badań laboratoryjnych

720 000.00 1 464 000.00

Gabinet kosmetologii fryzjerskiej w Stargardzie Szczecińskim

165 978.21 345 335.31

Wdrożenie innowacyjnej technologii projektowania elementów wyposażenia kabin samochodowych w firmie Klippan Safety Polska Sp. z o.o.

84 950.00 209 592.00

Wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w firmie Plastikon s.c..

1 212 000.00 2 484 600.00

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

14 357 757.50 35 756 815.86

Budowa komunikacji pomiędzy terenami PPNT w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim.

6 277 018.48 12 586 372.79

Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim

10 780 361.61 22 299 724.37

Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim

509 278.02 1 785 028.35

Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szcz.-Sowno.

Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szcz.od skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul.Sienkiewicza

do miejsc.Żarowo-Etap G-od km 13+560 do km 15+958

2 151 878.64 4 831 201.92

Przebudowa ul. Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim

1 340 588.66 3 356 236.17

MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA KOTŁÓW WR 10

701 400.00 1 457 869.42

Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza.

1 203 255.77 2 772 020.91

Zagospodarowanie Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz fragmentu Parku B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard- Klejnot Pomorza

544 885.28 1 337 798.06

Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta – Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii

1 312 500.00 1 750 000.00

Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (Etap II)

329 517.02 440 353.46

Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim

1 285 600.99 1 724 158.01

Stargard przyjazny rowerzystom- budowa systemu ścieżek rowerowych.

360 863.28 1 169 852.79

Stargard przyjazny rowerzystom - budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie

1 391 511.98 1 855 349.31

Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim

2 588 590.00 3 045 400.00

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina – Miasto Stargard Szczeciński

19 520.00 19 520.00

Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim

1 688 810.00 3 377 620.00

Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury

617 961.49 2 030 492.51

Pages